קשר עין גליון 262 - ירחון ארגון המורים ספטמבר 2016

פסיכולוגית חינוכית מומחית

חלי ברק שטיין

אספת הורים ראשונה

. נדלה מתוך 2007 , בפח הכוונות הטובות", חלי ברק שטיין http://www.hebpsy.net/ : אתר פסיכולוגיה עברית .)community.asp?id=93&cat=article&articleid=1188 עליו לעכב במודע את השיפוט המהיר והשלילי שלו, גם כשהדברים לא מתנהלים בדרך שהם אמורים להתנהל, ומלכתחילה לתת להורים את ההרגשה שהם בסדר. איש מקצוע חייב להכיל גם סיטואציה לא נעימה ולהתמודד איתה בענייניות. מטרה נוספת: תיאום ציפיות תיאום ציפיות חשוב לתקשורת בין המחנך להורים. חשוב שכל אחד מהם יכיר את רצונותיו של האחר, ויזהה את תחומי ההסכמה ואי ההסכמה ביניהם. רצוי שהמחנך יעביר מסר, שכל נושא יטופל ברצינות על ידי הצוות החינוכי בשיתוף פעולה מלא עם ההורים. ההקשבה והדיאלוג חשובים כאן מאוד. ככל שינוסחו הציפיות בדרך מדויקת וריאלית, כן ייטב. לדעתי, ציפיות המחנך מההורים אמורות להיות לשיתוף, לדיבור ישיר, לכיבוד ולגישה של פתרון בעיות גם כשיש מחלוקות ואי הסכמה בדרך. אין ציפייה לשלמות, אלא למאמץ, לדיאלוג, לפשרה – כדי לתת את המיטב לילדים. זהו למעשה חיסון בפני מצבי לחץ ואי הסכמה. כשהמחנך מתייחס לכך במהלך האספה, הוא מגביר את הסיכוי לטיפול יעיל בקשיים בהמשך.

אספת ההורים הראשונה בתחילת השנה היא רבת השפעה. מומלץ לחשוב על מהותה ולהיערך באסטרטגיה שתגביר את הסיכוי להצלחתה. לאספה יש מטרות מספר: הברורה במטרות: מתן מידע יש מידע רב להעביר ולקלוט באספה. כיום אפשר להעביר מידע באמצעים אלקטרוניים ולחסוך זמן. בפגישה בין המחנך להורים יוצרים שני הצדדים רושם מיידי זה על זה, ורושם זה משפיע השפעה ניכרת על המשך הקשר. זהו שיפוט רגשי, ולא רציונלי. די אם שני הצדדים לחוצים, ואינם במיטבם בתחילת הפגישה, והנבואה עלולה להתחיל להגשים את עצמה. המחנך נוקשה מעט, או רפה, וכבר חורצים דינו. באותו אופן הורים ציניים או אדישים יוצרים רושם שהם יהיו בעייתיים גם בעתיד (ר': דן אריאלי, .)2008 "לא רציונלי ולא במקרה", הוצאת מטר המלצה: המחנך אמור להיות מודע ללחץ ולשיפוט שיש באופן בלתי נמנע בינו לבין ההורים, בכלל, ובאספה הראשונה בשנה, בפרט (להרחבה בנושא ר' מאמרי: "איך לא ליפול המטרה העיקרית: יצירת קשר נעים ותקשורת עם ההורים

26

Made with