קשר עין גליון 262 - ירחון ארגון המורים ספטמבר 2016

שחף. צילום: גדיר סעאדה, מורה למדעים, בית הספר אלנור, רהט חדש ַ ת ה ַ מונ ְ ת ּ ֶֹּ

קשר למורים שלנו 42 6 3 9 1 4 2 7 5 8 2 4 1 8 5 7 6 3 9 7 5 8 9 3 6 2 4 1 9 7 5 3 6 1 8 2 4 1 6 3 4 2 8 9 7 5 8 2 4 5 7 9 1 6 3 4 1 6 2 8 5 3 9 7 5 8 2 7 9 3 4 1 6 3 9 7 6 1 4 5 8 2

261 פתרון תשבץ מגיליון

261 פתרון תשבץ פירמידה מגיליון

261 פתרון סודוקו מגיליון

9

8

7

6

5

4

3

2

1

ר ב 1

10 י קס נ י ט ל המל ק מ י ד ב נמ ו ל נ ר 11 12 13 14 ו ב ז ב א ז

י ב ר 2

16

15

י ת

י ב

י ר 3

ל ב

21

20

19

18

17

24 ר ר ל ל ס נ

צקש

ו נ ד ר

23

22

י תפ פ נש

ן

י ל ר ב 4

28

27

26

25

פ

נ י סא

ו ז י ד י

י ל ן מ ר ב

5

32

31

30

29

י ת תסק ק

ו תתר

ן

י ב ר מ 6

35 י צ

34

33

ן

צ אצ ו מ

י ב ר 7

ן

40

39

38

37

36 רש

41 נ מש י דק 42 י לא קמ הח

44

43

45 ו ע ד ג לט מ

ן ר ב 8

ע

46 נ 47 הא י ה 47 48

49

9

ר

נ

51 ן ת

50 ו ר ן מ ג ר ב נ נ

אורן גמליאל, אסתר ברטלד, אסתר דובדבני, דליה בנימיני , פרחיה שצר :261 שמות הזוכים בפרס על פתרון התשבצים מגיליון

מורים המעוניינים לפרסם במדור הפנאי "למורים שלנו" (תמונות, מתכונים, ביקורות וכו') מוזמנים לשלוח למייל: i r g u n p i c @gma i l . c om

למוֹרים שלנוּ

Made with