יזרעאליסט - מגזין משקי עמק יזרעאל - גיליון מס' 4 -נובמבר 2023

צילום : אירית בן צבי

ועדת מטעים

מלחמת חרבות ברזל – מאז פרוץ המלחמה אנו מנסים לעזור למגדלים החווים קשיים. העזרה מתבטאת בהפניות לחמ"לים הרלוונטיים ושידוך מתנדבים למשקים. כמו כן, תמיכה מקצועית, הדרכתית וארגונית למטעים ששכבת או שהפעילות שלהם מושפעת מהמלחמה. 8 הניהול גויסה בצו הדברת עש תפוח מדומה והתמודדות עם צמח הקיקיון באזורי גידול אבוקדו – עש תפוח מדומה הוא מזיק הסגר הפוגע בין השאר בפרי האבוקדו. בשנים האחרונות, בעקבות עלייה משמעותית של המזיק ברחבי הארץ וההשפעה שלו על ענף האבוקדו (נגיעות במזיק פוסלת את הפרי ליצוא) יש התמודדות של המגדלים והרשויות כנגד המזיק. מתקיימים מחקרים להדברה יעילה של (מנהל המחקר החקלאי, דר' מאור מצרפי המזיק ובין השאר מחקר יסודי המתקיים גם באזורנו ע"י (הגנה"צ שולחן אבוקדו) ועוד. יונתן מעוז (מרכז חקלאי העמק), דר' שאול בן יהודה נווה יער), ממחקר זה עולה בין השאר החשיבות הגדולה בטיפול יסודי בצמח הקיקיון הגדל באזור של מטעים ובמיוחד הדרים ואבוקדו.

צמח הקיקיון מהווה פונדקאי מועדף על העש ולכן הדברה של הקיקיון תפחית מאד את נגיעות העש באבוקדו.

לאור צורך שעלה בשולחן אבוקדו האזורי, קיימנו ישיבה ביחד עם רשות ניקוז קישון שמצידה מציעה שיתוף פעולה מלא בהדברת הקיקיון במרחב הנחלים בגזרתה. התוכנית היא בעזרת החוקרים והמגדלים למפות את ריכוזי הקיקיון הקרובים למטעים ולהדביר אותם עפ"י תכנית שיתוו החוקרים ועל בסיס המחקר המתקיים בנושא.

10

Made with FlippingBook Ebook Creator