יזרעאליסט - מגזין משקי עמק יזרעאל - גיליון מס' 4 -נובמבר 2023

Animated publication

יזרעאליסט

23 נוב 4 ' גליון מס

צילום: אירית בן צבי

השביעי לאוקטובר היה היום השחור ביותר למדינת ישראל מיום היוסדה. הזוועות שחוו תושבי העוטף, המחדל המודיעיני והמבצעי וגילויי הגבורה בשטח ילוו אותנו עוד הרבה שנים. ליבנו עם משפחות קורבנות הטווח, המשפחות השכולות של חללי צה"ל וכוחות הבטחון, קהילות יישובי העוטף, החטופים, השבויים, הפצועים וחיילי צה"ל בסדיר ובמילואים. מסתבר שבמלחמה הזו הפכנו לאזור הבטוח ביותר בישראל (לפחות לעת הזו...) וקיבוצינו הומים מפונים מהדרום ומהצפון. קיבוצינו פתחו את ליבם ומוכיחים פעם נוספת את העוצמה והערכים של הקהילות שלנו. משקי עמק יזרעאל יחד עם הארגונים האזוריים המקבילים, תומכים בארגון משקי הנגב בטיפול בקיבוצים שנפגעו ומכוונים את הסיוע למקומות בהם לא יתקבל מענה מהמדינה. בתחום הסחר עסקנו ועוסקים ברכש מרוכז של ציוד לכיתות הכוננות, נשקים ארוכים ומיגוניות. לאות סולידריות עם חקלאי העוטף עובדי הארגון יצאו לקטיף עגבניות במושב יתד בדרום העוטף. אנחנו בארגון ממשיכים לקדם את יישום האסטרטגיה שאישרנו השנה באסיפת המשקים. . אני רוצה לנצל במה זו להודות 70 סיים את תפקידו כחשב המפעלים בהגיעו לגיל איציק קאופמן לאיציק על ארבעה עשורים של עשייה מבורכת בשירות הארגון. במהלך השנים היה איציק מעורב במגוון רחב של פרויקטים משמעותיים ותרם תרומה גדולה להתפתחות הארגון. נאחל לאיציק הצלחה רבה בהמשך דרכו. את איציק החליף איתי עייק מנהלל (בן של הארגון כולו. למנהל תכנון ובקרה גניגר) והתפקיד הורחב בארגון. הפעילות החדשה מנהל תחום הנדל"ן מרמת השופט ל שי חזן בתחילת אוקטובר בחרנו את תתמקד במימוש הפוטנציאל הנדלני במשקי הבעלים לצד ייזום פעילות עצמאית של הארגון. שי החל לקיים מפגשים עם המנהלים.ות העסקיים ומנהלי המקרקעין בקיבוצים. לאחר לימוד הצרכים, שי יגבש ויציג תוכנית עבודה להנהלת הארגון. בארגון. אורי יעבוד מול מנהלי מנהל פיתוח עסקי מיגור לתפקיד אורי זמיר בשבוע האחרון נבחר המיקודים העסקיים בארגון ויקדם פיתוח עסקי בדגש על התחום החקלאי. בנוסף יבחן בשנה הקרובה האם יש ערך מוסף לפעילות של הארגון בתחומי האנרגיה והתשתיות בקיבוצים. .₪ זכתה במכרז לרכישת תחנת אשכול מחח"י בסכום של תשעה מיליארד דליה חברות אנרגיה הארגון נערך להעמדת חלקו בהון העצמי. האחזקה הישירה של הארגון בדליה חברות אנרגיה היא .2.95% .2024 הארגון עוסק בימים אלה בהכנה ואישור היעדים והתקציבים של האגודות לשנת לסיכום: למדינת ישראל נכונים עוד ימים קשים במלחמה הצודקת שנכפתה עלינו. נאחל לקברניטים וראשי כוחות הבטחון, שיידעו לנווט היטב במתח שבין שתי מטרות המלחמה עד הניצחון.

בשורות טובות, רז נור – מנכ"ל

1

מאגף הכספים

ימים קשים מאוד עוברים על מדינת ישראל ואזרחיה - זה התחיל בשנה מטורללת סביב מהפיכה משטרית שניסו לעשות בישראל ונמשך במתקפת טרור אכזרית שבעקבותיה הכריזה מדינת ישראל מלחמה כנגד ארגון הטרור חמאס. עדיין קשה להעריך איך האירוע יסתיים מה תהיינה תוצאותיו . אנו צפויים 7.10.2023 והשלכותיו - מה שברור מדינת ישראל לא תחזור להיות מה שהיתה לפני לשינויים מרחיקי לכת שילוו אותנו שנים רבות קדימה. אני כמובן תקווה שנצא כאשר ידינו העליונה לא רק מבחינה צבאית - אל לנו לשכוח את החברה בישראל, העסקים הקטנים והגדולים, החקלאות הישראלית המהווה את בטחון המזון של כולנו, הפצועים בגוף ובנפש, החטופים הנמצאים ברגעים אלה בעזה, חיילי המילואים שעזבו הכל תוך כדי מרוץ החיים, ומאות אלפי אזרחי מדינת ישראל שנאלצו לעזוב את בתיהם ומתגוררים בתנאים לא קלים. בכל אלה נצטרך לתת את הדעת ולטפל עם שוך הקרבות. ריבית – אינפלציה והקשר שביניהם דיווחנו על עליית הריבית, האינפלציה - הקשר ביניהם, וההשלכות על הארגון, 2023 בתחילת .2024 ניתן להיווכח כי עליות הריבית בהחלט ריסנו את האינפלציה וכעת היא בתחום היעד לשנת לאור חוסר הוודאות הגדול הקיים בשוק היום, נוכח המלחמה ותוצאותיה, עוד מוקדם להעריך לגבי נתחיל לראות הורדת ריבית, ולהערכתי 2024 מועד הורדת הריבית. יש הסבורים שכבר ברבעון שני של טוב שכך יעשה הנגיד - שתחילת הורדת הריבית תהיה רק בהסתמך על וודאות גמורה שהאינפלציה שאיתנו לאורך זמן נמצאת בתחום היעד המוגדר ולא לפני כן. % תשואות על האף המצב ואין לדעת איך תסתיים השנה - נכון לסוף אוקטובר ההשקעות שלנו הניבו תשואה מתחילת השנה נכון לכתיבת 15%( - נכון שחלקן דולריות וההשפעה של עליית הדולר 5.2% שנתית של / תל אביב 35 הדו"ח) דרמטית בעניין. לשם השוואה המדדים המובילים בבורסה בישראל (תל אביב .6.4% עלה ב MSCI מתחילת השנה, והמדד העולמי 8.5% - ) הפסידו כ 125 מדיניות השקעות ודוחות נזילות במסגרת העבודה השוטפת והצורך בבדיקה והתאמה - ביצענו עדכון למסמך מדיניות ההשקעות של הארגון - המסמך נדון וקיבל את המלצת הוועדה הכספית ואת אישור ההנהלה. נמשיך לבצע מעקב על התאמתו למציאות המשתנה ונבצע עדכונים נוספים במידת הצורך.

בנוסף עדכנו את דו"ח הנזילות של הארגון - למעשה בנינו שני דוחות המגדירים את נזילות הארגון: פורמט לבדיקת נזילות מיידית ופורמט לבדיקת נזילות כללית.

2

פרויקטים סולאריים בשותפות עם משק אנרגיה-דוראל כידוע אנו מקיימים שותפות בפרויקטים סולאריים עם משק אנרגיה-דוראל על מגה וואט. 2.5 - גגות הנכסים שלנו בחצר המפעלים, בשחק ובמנפטה. היקף הייצור הוא כ כל המערכות מחוברות ומייצרות חשמל, ואנו בשלבים האחרונים של הסדרת המימון לטווח ארוך. לעת עתה המערכות הוקמו במימון בהלוואות של השותפות לזמן קצר בריביות גבוהות מה שהיקשה מאוד - נסיים את החלפת ההלוואות 2024 על הרווחיות של הפרויקטים. להערכתי עד סוף רבעון שני של לזמן קצר בהלוואות ז"א, (אנו במו"מ מתקדם עם שלושה בנקים) הסדרה זו כמובן כרוכה בהורדת ריבית באופן משמעותי דבר שיקל מאוד על רווחיות ותזרים הפרויקטים. התבור – תש"ח תבור סחר והקשר שביניהם כידוע הארגון נכנס בנעלי המשקים והקים יחד עם קיבוצי הגליל העליון את תבור גליל. המשמעות היא שלמעשה אגודת התבור ההיסטורית, תבור סחר ובהמשך גם תש"ח מתייתרות ולמעשה אין בהן כבר פעילות עסקית. אנו בעזרת מנהלי החשבונות של מפעלי העמק ורואי החשבון של ברית פיקוח עשינו . תהליך סגירת הספרים כרוך בקבלת החלטות 2022 מאמצים כבירים לסגור את הספרים לשנת ניהוליות רבות ולא פשוטות - כגון חוב לקוחות - חובות אבודים, יתרות הפסד גדולות של התאגידים הללו - כיצד יירשמו? ואיך יתחלקו בין הבעלים ....? אנו בשלבים מתקדמים של התהליך ולהערכתי סגירת כבר תהיה פשוטה יותר. התקווה היא שהתאגיד החדש - תבור גליל יעלה על פסי 2023 ספרים של רווחיות ויתרום לבעליו - ימים יגידו .....

שיפוצים והתאמות - משקי וחצר המפעלים הסתיים שיפוץ חדר הישיבות במשקי עמק יזרעאל - אנו אנשים ללא 25- כיום עם חדר ישיבות היכול להכיל כ מגבלה, רכשנו את מיטב הציוד והריהוט ואנו מקווים שנהנה ממנו כולנו ובעיקר שנקבל בו החלטות נבונות וטובות שיצעידו את הארגון קדימה .

סיימנו את צביעת חזית המבנה המרכזי בחצר המפעלים ובימים אלה מסתיים השיפוץ הפנימי. הנהלת המשביר לחקלאי תיכנס למבנה בשבועות הקרובים חניות נוספות וביצענו שיפוצי אספלט. 40 בהסכם ארוך טווח. בנינו מגרש חניה נוסף הכולל חצר המפעלים מקבלת אט אט שיפור ניכר ואנו כבר עם תוכניות להמשך... עידו דורי - סמנכ"ל כספים משקי עמק יזרעאל בנימה אופטימית זו נסיים הפעם, בתקווה לימים טובים וחזרה לשגרה במהרה.

3

משולחן החשב

ניכר כי המפגש היה חשוב. מנהלי חשבונות ציינו שסוף סוף עשו משהו בשבילם והייתה להם הזדמנות להכיר פנים אל פנים את האנשים מעבר למיילים. אחד התוצרים של הכנס היה גם קבלת הערות ובקשות ואכן קיבלנו כמה כאלה. עד העלייה לאוויר נעשה מאמץ לתת פתרונות, בהתאם לבקשות שהועלו. יתקיים כנס נוסף, הפעם בזום. 19.12.2023 ב אתם מוזמנים להיכנס לפגישה ולראות הצגה נוספת של האתר. אני מקווה שעד אז האתר כבר יהיה "מבושל" קצת יותר ויהיה קל יותר להתרשם האתר יעלה 2024 ממנו ולהבין. בתחילת ינואר לאוויר ואפשר יהיה להתחיל ולעבוד בו. צפויה 1.1.2024- כפי שאמרנו בכנס, העבודה מה , עם שינויים 2023 להיות דומה לעבודה עד לסוף מסוימים (כמו למשל פחות כרטיסים מאלה שיש היום). הכוונה היא שיהיו כמה שפחות שינויים במעבר לעבודה עם הפריוריטי ואנו תקווה כי המעבר כמעט ולא יורגש אצלכם. השינויים שיורגשו יהיו רק כאלה שיקלו עליכם וישפרו את העבודה. עד אז, נאחל לכולנו ימים של שקט ושכולנו נשמע רק בשורות טובות. עומר ברנע, חשב

כל מה שקורה במדינתנו הקטנטונת מאז השביעי מושפע ממה שקרה באותו יום 2023 באוקטובר נורא. מה שקורה בדרום, בצפון ומה שביניהם. דומה שאם לא היינו חייבים, לא בטוח שהיינו עושים. כנראה שדברים שהיו אמורים לקרות היו עוצרים או לפחות מתעכבים. הכל השתנה וכל דבר שיקרה יהיה לאורו (או לחושכו) של מה שקרה בשביעי לאוקטובר. אילוצים שונים הביאו אותנו להחליט, עוד לפני יותר משנה, על המעבר לפריוריטי בתחילת . אותם אילוצים לא השתנו ולכן, למרות כל 2024 מה שקרה, אנחנו ממשיכים בצעדים שיש לבצע נוכל לעלות לאוויר ולעבור 2024 כדי שבינואר לעבוד עם התוכנה החדשה (פריוריטי). סיימנו, כבר לפני כמה וכמה חודשים את איפיון הצרכים שלנו, תוך כדי ביצוע שינויים מחויבים ושינויים רצויים לעומת הקיים היום. בחודשים האחרונים אנחנו לומדים את התוכנה החדשה, במקביל להטמעה של הנתונים שנמצאים במערכת הישנה. תוך כדי עבודה גם מתגלות בעיות חדשות, לצד קיצורי דרך, שיפורים וביטול של דברים מיותרים שקיימים במערכת הנוכחית ואין שום סיבה להעביר אותם הלאה. במקביל להטמעת הנתונים וללימוד התוכנה נבנה אתר אינטרנט חדש שבאמצעותו המשקים, התאגידים וגם הספקים יוכלו להיכנס ולראות נתונים כמו תנועות ויתרות, להפיק דוחות, למשוך מסמכים ועוד. הכוונה היא שהאתר החדש יהיה דומה ככל האפשר לאתר הנוכחי שלנו, על מנת להקל על המעבר לעבודה איתו וגם כדי למנוע בעיות ולחסוך שאלות וזמן. כחלק מהמעבר לאתר החדש נערך, בשבוע שעבר, כנס שבמסגרתו הוצג האתר החדש. בכנס, 32 נשים וגברים (נציגים של 100- נכחו למעלה מ משקים), נוכחות מרשימה ביותר. היה מאוד מאוד משמח לראות את כל המשתתפות והמשתתפים, מהן ומהם לא מעט כאלו שמדברים איתנו במשך שנים, מבלי שזכינו לפגוש אותם. תודה מיוחדת לעדי נצר שהייתה אחראית על ארגון וקיום הכנס ולחברת אברא שהציגו את האתר והם אלה שאחראים על העברת המערכת שלנו לעבודה עם הפריוריטי.

למי מכם שנכח במפגש ויש לו.ה המלצות, תובנות על מה חשוב שנסביר, נתמקד במפגש ההסברה שיתקיים adi@mei.org.il אנא העבר.י לעדי למייל: 19.12 - ב

4

התגייסות למען החקלאים

חקלאים רבים בפרט בדרום ובצפון נאלצים להתמודד עם מחסור בעובדים בעקבות המלחמה, רבים מהעובדים התאילנדים חזרו למולדתם.

עובדי משקי עמק 25- יצאנו השכם בבוקר במיניבוס, ומס' רכבים כ 14.11.23 בבוקרו של יום שלישי לסייע בקטיף עגבניות. למשק כהן רחמים יזרעאל ומרכז חקלאי העמק למושב יתד

מושב יתד, מושב בחבל שלום, המצוי במועצה אזורית אשכול. .7 תאילנדים וכיום נותרו 25 במשק ערב המלחמה היו עבדנו שכם אל שכם עם מתנדבים מהמשטרה, רחמים, בניו, נכדיו וחברים. שמחנו לעזור, הייתה תחושת סיפוק מהיכולת לסייע ולתרום, ולו במעט, לרחמים ובני משפחתו ולמאמץ הלאומי הכולל. זה השאיר אצלנו טעם ורצון לסייע לחקלאים נוספים בהמשך.

תודה לעידו על ארגון יום משמעותי זה.

5

מרכז חקלאי העמק

לכתבים הכלכליים פתאום ברור שהחלב, הביצה, הבשר, הירק, והפרי הישראלי הינם הזמינים והזולים ביותר. עדיף לשלם עוד אגורות אחדות ללולן באביבים ולא לחקלאי בחו"ל להבטחת אספקה רציפה גם בעת חרום. מוצרי המזון המיוצרים בארץ מהווים נתח קטן מאד בסך ההוצאות של משפחה בישראל. אם ממשלת ישראל מבקשת באמת להילחם ביוקר המחייה היא יכולה להוריד מיסים, ואת מחירי התשומות המרכזיות לחקלאות כמו מים ואנרגיה ולא להרוג את החקלאות והחקלאים ולהקטין את המצאי. האם נדע להפוך את השינוי בדעת הקהל לתוכנית אב לשיקום ושדרוג החקלאות ולהתאימה לצרכים הלאומיים?

הגיליון הקודם הופץ לפני סוכות, איש לא שיער כיצד יסתיים החג. אנו מבכים את חברינו הנרצחים, חיילינו שנהרגו בחירוף נפש והקרבה גדולה, חרדים לחטופים, מייחלים להחלמת הפצועים, דואגים לחברינו, עובדנו ובנינו המגויסים בכל החזיתות. למרות האמור אנו פועלים ככול האפשר בשגרת חרום, לענות לכל הצרכים והמשימות, תוך פזילה לאזורים אחרים למתן סיוע ככל שנדרש ויידרש. עם תחילת המלחמה הוצאנו הנחיות להתנהלות בשגרת חרום בדגש על משקי בעלי חיים. מזכיר, נדרש להתקשר לספקים להצטייד במלאי מוגדל על פי היכולת הלוגיסטית ובהתאמה לצרכים השוטפים. לוודא זמינות מזון בע"ח, דלק, מים, תשומות אחרות לפעילות שוטפת. שימו לב הציפייה של המדינה מאיתנו כספקי המזון שעות 72 שנדע להתארגן באופן עצמאי במהלך לפחות מתחילת אירוע. נצלו כל אמצעי זמין כמו מכלי דשן ומרססים לאיגום מים לחרום. ככלל המודל הנכון להיערך לחרום בשגרה ובתוכניות רב שנתיות: מלאי מים, אספקת חשמל, מיגונית, ציוד חרום, אפוד כובע מגן, ציוד עזרה ראשונה וכו'. ככל שנערך בשיגרה נכון יותר, המעבר לחרום יתתקיים באופן רציף וטבעי. אנו עדים לשינוי דרמתי בשיח הציבורי על ההתיישבות, החקלאות, החקלאים, והתוצרת החקלאית. האם נפל האסימון?

6

שינוי טעמים וצרכי השוק. נראה כי בעוד כחודש נוכל להציג תוכנית ראשונית של סל הגידולים המוצע המתאים לעמק יזרעאל, מבוסס מיכון. בד בבד אנו נקדם בחינה ותצפיות ראשוניות במספר גידולים כמו: שומשום, קטניות וגידולי מספוא. הגדרת הגידולים והמוצרים יעזור לנו לקדם מחקר ופיתוח רב שנתי ליעדים. התנהלות הרפת מול מרכזי המזון - השיח עם נספק יותר מזון גס 2024 - "מילובר" מתקדם. ב מקומי למרכז המזון תחמיצים ושחתות. מזכיר, כל אחד בגזרתו, תבחנו תפעלו למקסימום יעילות. אספקת מזון איכותי בסמיכות למרכז מזון תיתן תרומה גדולה למשק, במקביל נחתור לגיוון גידולי המספוא והשבחתם.

אנו עוסקים בהכנת היעדים ותוכניות העבודה . לאור האירועים חוסר הוודאות 2024 לשנת 2024 - מקשה על התכנון. כלל תקציב המדינה ל עומד להשתנות, לא ברור כיצד. בצל האירועים, הסיכונים רק גדלים והסביבה העסקית מתמחרת זאת מייד בעליית ריבית ושינוי בערך השקל. חוסר יציבות מקשה מאד את התכנון. דור המשך בחקלאות - במימון משקי עמק התקשרנו עם סקר ראשוני. יזרעאל עשינו המועצות, מעברים בעמק, מערכות החינוך, מיזם מהאדמה, החווה החקלאית ועוד לנסות ולפעול בתחום. במקביל פנינו לקול קורא של משרד החקלאות נקווה לקבלת תקציב ראשוני לפעילות . אנו פועלים לגייס את המועצות 2024 בשנת ומשקי עמק יזרעאל לגיוס משאבים נוספים. יעדים 4 התוכנית, בכפוף לאישור הנהלה, תעמיד לפעילות, מתוכם נרצה להתחיל לפעול לפחות .2025 - ו 2024 בשניים בשנים בתוכנית האב לחקלאות כזכור, השלמנו סקירה של מצב קיים, שינויים צפויים על רקע שינוי אקלים, שינוי בביקוש למזון בעולם, ופיתוח משאבי מי קולחין במרחב. לאחרונה סיימנו סקירות וסיורים בתעשיית האגטק והפודטק ללמוד מגמות וטעמים. התעשיה המתפתחת והצומחת הינה תעשיית המזון המייצרת תחליפי בשר וחלב המבוססת על חלבונים שמקורם בצומח. בחנו מגמות מרכזיות, חומרי גלם, ביקוש,

ישראלית חקלאות לאומית שליחות

צילום : אירית בן צבי

טושקו בן שחר – מנכ"ל מרכז חקלאי העמק

תוכנית אב לחקלאות בעמקים: בחינת הגידולים החקלאיים העתידיים בעמקים מרכז בימים אלו נערכת במועצות האזוריות עמק יזרעאל ומגידו תוכנית אב לחקלאות, בהובלת . התוכנית נערכת בתמיכת משרד החקלאות, דר' לירון אמדור והיועצת החקלאית חקלאי העמק במסגרת התוכנית לפיתוח הכפר.

7

קורסות תחת עומס חום ושריפות, ומייבאות עגבניות מישראל, מצב שלא קרה מזה שנים רבות התוכנית גם שואפת לאתר גידולים חדשים ו"מחודשים" המתאימים לעמקים. למשל: גידולי מספוא שגדלו בישראל בעבר, ובעשורים האחרונים הפסיקו, אבל לאור שינוי האקלים – מתגלים מחדש היתרונות שלהם. חיטת דורום, שעורה או שיבולת שועל, עמידים יותר לחום מחיטת הלחם, ויכולים לתת פתרון לרפתנים (צריך לבדוק!), או גידולי פרמיום למאכל אדם כגון טף או קינואה. גידול השומשום גם הוא בעל פוטנציאל, כאשר בשנים האחרונות מפתחים זנים שניתן לקצור באופן ממוכן. בישראל צורכים טון שומשום בשנה (!), אספקה של 90,000- כ דונם 400,000- הכמות הזו יכולה לדרוש כ נושא נוסף שבדקנו הוא היכולת לספק חומרי גלם לתעשיית תחליפי בשר וחלב. ישראל נחשבת למעצמה עולמית של סטארטאפים בתחום תחליפי בשר וחלב. מרביתם מתבססים על סויה, קטניות וצמחים עתירי חלבון. הקושי הינו הצורך במפעלים למיצוי חלבון מצמחים, שלא קיימים בישראל. הנושא הבא שנבדוק בתוכנית הינו האפשרות לגדל צמחים כחומרי גלם לתעשיית הקוסמטיקה והרפואה.. רעיונות איך לתקוף את התחום, עם מי לדבר ולאלו צמחים יש פוטנציאל – יתקבלו בברכה! לירון אמדור

מטרת התוכנית הינה לבחון את הגידולים החקלאיים הנוכחיים והעתידיים במרחב העמקים, על רקע מגמות ארוכות טווח: שינוי האקלים הצפוי בעמקים וגם במדינות אחרות שמייצרות את הגידולים שמגדלים בעמקים, שינויים בביקוש למזון, למשל עליית הביקוש לתחליפים מהצומח למוצרי בעלי חיים, ומגמות בביקושים לגידולים חקלאיים מצד תעשיית התרופות והקוסמטיקה. התוכנית שואפת לזהות גידולים טובים יותר, רווחיים יותר, עם ביקוש יציב ומשמעותי, עמידים לאקלים חם ושרבי, ומנצלים בצורה טובה את תוספת הקולחין העתידית במרחב, לאור צמיחת האוכלוסייה במטרופולין חיפה והגליל התחתון. התוכנית בחנה את השפעת שינוי האקלים על גידולי השדה וארבעת סוגי המטעים העיקריים 10 בעמקים: מה הם הפרמטרים האקלימיים המשפיעים ועל מה הם משפיעים? מה צפוי שנה לאור שינוי האקלים? 20 להיות היבול בעוד האם הגידול ימשיך להיות כלכלי? התוכנית בדקה גם את ההשפעות של שינוי האקלים על המדינות המתחרות בעולם, אלו המייצרות את אותן גידולים כמו בעמקים. בנוגע לתירס, אבטיח, בצל, עגבניות תעשיה, אבוקדו- החוסן האקלימי של מדינות אחרות המגדלות אותם נמוך משמעותית מזה של ישראל, מה שאומר שבעתיד התחרות מול יבוא של המוצרים הללו תהיה חלשה יותר. בנוגע לעגבניות לתעשייה- כבר כיום רואים את ניצני המגמה, כאשר היצרניות הגדולות (איטליה וספרד)

פרויקט מדידת אקלים אזורי, מיקום תחנות

8

ועדת גד"ש שומרים על קשר עם חברנו בדרום. נציגנו יושבים בחמ"ל הדרומי ומחברים עזרה לחקלאים בעוטף בין הצרכים של החקלאים למתנדבים וחקלאים בכל הארץ. בינתיים נזרעו כבר אלפי דונמים של תפוחי אדמה, גזר והשבוע החלו לזרוע חיטה. בענפי הירקות יש מחסור גדול בידיים עובדות. בינתיים מתגייסים אלפי מתנדבים מכל רחבי הארץ לעבודות הקטיף והשתילה. רובם כאלה שלא התנסו מימיהם בעבודות מסוג זה. יש לקוות שהיחס והערכה לחקלאות ולחקלאים שלנו ישתנה בעקבות החוויה וההבנה של הישראלים שהייטק זה מצוין אבל צריך "נעליים באדמה". אלף דונם בסמוך לגדר לא ייזרעו השנה 60 .) חקלאות היא אבן יסוד בביטחונה של ישראל. (א.סופר ויש חשש למחסור במספוא בדרום. בימים הקרובים תצא תוכנית של משרד החקלאות לתמיכה בהחלפת גידולים שונים לטובת זריעת חיטה. עדיפות תינתן למשקים בדרום. סיימנו את קטיף הכותנה. הייתה לנו עונה מאתגרת וחמה במיוחד. היבולים משתנים מן הנמוך כותנה לגבוה בין החלקות השונות. איכות הכותנה טובה. במנפטה בעיות מחשוב בקליטת הגליליות מקשות בקליטת הכותנה. קצב המכירות חלש והמחסנים מלאים. התבשרנו שמפעל פרי גליל בתהליכי מכירה. המפעל לא יקלוט אפונה ושעועית ירקות לתעשייה השנה. לגבי תירס איננו יודעים עדיין. פרי גליל הוא שחקן משמעותי מאוד בשוק הירקות (קלט עד היום מהאפונה) . אנחנו במו"מ מתקדם לחתימת הסכם אספקת אפונה לשאר המפעלים. 50% כ סנט לבושל. זאת 660 - נמכרים כעת ב 2024 מחירי החיטה בעולם בירידה וחוזי חיטה ליולי חיטה- סנט בשנתיים האחרונות. עוד יעברו מים רבים עד הקיץ. השווקים 800 - אחרי שיאים שחצו את מחיר ה לא יציבים, הכל יכול להשתנות. במידה ויהיה מחסור בדרום, נשתתף בהשלמת החוסרים דרך הסבת שטחי חיטה מזונות גסים לגרעינים לחיטה לתחמיץ או שחת או השלמת החסר בתירס בקיץ. הגענו להסכמה עם מילובר על מחיר תירס תחמיץ לעונה הקרובה. הסכמה בשלב כזה של העונה מאפשרת לצדדים להתארגן, להתייעל ולשפר תוצאות. ממשיכים המגעים להגיע להסכמות במוצרים נוספים. הממשלה דחתה את ביצוע הרביזיה בשנה. בשנה הקרובה ננסה להורידה רביזיה בחומרי הדברה מהשולחן או לפחות להפחית את עוצמתה.

המגויסים למילואים ולכל בנינו ובנותינו- אור, ניצן ויואל למדריכנו, נאחל שישובו במהרה בריאים ושלמים.

לימים טובים - "אם חקלאות כאן- מולדת כאן". שגיא מרק, מרכז ועדת מגדלים.

צילום : אירית בן צבי

9

צילום : אירית בן צבי

ועדת מטעים

מלחמת חרבות ברזל – מאז פרוץ המלחמה אנו מנסים לעזור למגדלים החווים קשיים. העזרה מתבטאת בהפניות לחמ"לים הרלוונטיים ושידוך מתנדבים למשקים. כמו כן, תמיכה מקצועית, הדרכתית וארגונית למטעים ששכבת או שהפעילות שלהם מושפעת מהמלחמה. 8 הניהול גויסה בצו הדברת עש תפוח מדומה והתמודדות עם צמח הקיקיון באזורי גידול אבוקדו – עש תפוח מדומה הוא מזיק הסגר הפוגע בין השאר בפרי האבוקדו. בשנים האחרונות, בעקבות עלייה משמעותית של המזיק ברחבי הארץ וההשפעה שלו על ענף האבוקדו (נגיעות במזיק פוסלת את הפרי ליצוא) יש התמודדות של המגדלים והרשויות כנגד המזיק. מתקיימים מחקרים להדברה יעילה של (מנהל המחקר החקלאי, דר' מאור מצרפי המזיק ובין השאר מחקר יסודי המתקיים גם באזורנו ע"י (הגנה"צ שולחן אבוקדו) ועוד. יונתן מעוז (מרכז חקלאי העמק), דר' שאול בן יהודה נווה יער), ממחקר זה עולה בין השאר החשיבות הגדולה בטיפול יסודי בצמח הקיקיון הגדל באזור של מטעים ובמיוחד הדרים ואבוקדו.

צמח הקיקיון מהווה פונדקאי מועדף על העש ולכן הדברה של הקיקיון תפחית מאד את נגיעות העש באבוקדו.

לאור צורך שעלה בשולחן אבוקדו האזורי, קיימנו ישיבה ביחד עם רשות ניקוז קישון שמצידה מציעה שיתוף פעולה מלא בהדברת הקיקיון במרחב הנחלים בגזרתה. התוכנית היא בעזרת החוקרים והמגדלים למפות את ריכוזי הקיקיון הקרובים למטעים ולהדביר אותם עפ"י תכנית שיתוו החוקרים ועל בסיס המחקר המתקיים בנושא.

10

שולחן אבוקדו אזורי – בימים אלו אנו מתקדמים בביצוע מחקרי האבוקדו האזוריים. כלל המחקרים מבוצעים ואנו כבר מתחילים לחשוב על נושאי מחקר לשנה הבאה. אנו מקווים לחדש את סיורי המגדלים לאחר סיום המלחמה התפתחות ענף השקד – בשנתיים האחרונות אנו רואים קצב גבוה יחסית של עקירות של חלקות שקד מאשר נטיעות חדשות. מחיר השקד כעת הוא נמוך יחסית (מסיבות שונות הקשורות בעיקר לסחר העולמי) והצפי הוא שזו רמת המחירים שצפויה לנו בעתיד. מחיר זה משקף את היבול לדונם במטעי קליפורניה שגבוה בצורה אחוז מהשקד בעולם). 80- משמעותית מהיבול לדונם במטעי ישראל (קליפורניה מייצרת כ בשנים האחרונות ענף השקד השקיע רבות במחקר ופיתוח שהובילו לשינויים משמעותיים ביבולים של ענף השקד הישראלי ואשר, להבנתנו, יוכלו להחזיר את ענף השקד לרווחיות קבועה ולנטיעות מחודשות. החידושים העיקריים הם שימוש בזני פוריות עצמית וצפיפות גבוהה יותר של עצים במטע וכן שינויים בשאר הנושאים האגרוטכניים כגון השקיה, דישון, גיזום והגנת הצומח. מומלץ כי מגדלים אשר מתלבטים לגבי נטיעת שקד בשיטות החדשות יתייעצו איתנו על מנת להבין את כל התמונה. שורות אלו מתמצתות מידע רב שאשמח להרחיב בע"פ. דיוני נטיעות ועקירות – לפני כשנתיים עשינו עבודה לתוכנית פיתוח למטעים במרחב מרכז חקלאי העמק. בעבודה זו בחנו התאמות של גידולי מטעים שונים למרחב הן אגרונומית והן כלכלית. העבודה הופצה לאחר שסוכמה לכלל המשקים באזור. אנו מציעים למגדלים ולהנהלות בעת דיונים על עקירות ונטיעות להתייחס לתוצאות העבודה ולהזמין אותנו לתת חוות דעת ועדכונים בדיון.

צילום : אירית בן צבי

11

השפעת המלחמה על המו"פ – בימים אלו שהמלחמה בעיצומה, ההשפעות הכלכליות שלה עוד לא ברורות. ההשפעה הישירה של המלחמה על החקלאות נראית קשה ומיידית. השפעה עקיפה אך קשה לא פחות צפויה להיות על תקציבי המו"פ, במיוחד תקציבים ממשלתיים כגון תקציבי המדען הראשי במשרד החקלאות. מכיוון שצפוי קיצוץ תקציבי רחב במשרדי הממשלה, תקציבי המחקר והפיתוח מאוימים גם הם. עתיד החקלאות הישראלית מושפע בין השאר ממחקר ופיתוח שמאפשרים לו להישאר רלוונטי בעולם תחרותי. אנו מקווים ופועלים לכך שתהיה פגיעה מינימלית בתקציבי המו"פ בשנה הקרובה. ועדת מו"פ

אמיר מעגן - מנהל וועדת מטעים מו"פ וחדשנות

מנפטת העמק •

ניפוט הכותנה המגיעה למנפטה באיכויות טובות ומיונים טובים ועם 35% - אנחנו עומדים על כ ניפוט - מעט מאוד לחות חריגה ונקווה שימשיך כך. מכלל הכותנה המוערכת כרגע אין לנו 65% - הובלנו לניפוט ולמגרשי האיחסון כ 12.11 נכון ל הובלות - עדיין נתונים סופיים בעיקר בגלל בעיות מיחשוב בתוכנת ערדום של מועצת הכותנה.

ביבול הכותנה בהשוואה לשנה שעבר . 10%- לפי הערכה שלנו יש ירידה של מעל ל יבולים -

והיתר 2022 כריכות משנת 65%- מכירות ומשלוחים כרגע די נמוכים, מחסני הכריכות מלאים בכ שיווק - , אנו מעבירים כריכות לאחסון למחסני מועצת הכותנה באגמון החולה ולאחר מכן 2023 ביבול עונת נעביר למחסן באזור תעשיה ברלב. וכל יום יש הפתעות ושינויים במצבת 8 גם עלינו לא פסחה המלחמה וחלק מאנשינו גויסו בצו כ"א - כ"א מצד אחד, ומצד שני התברכנו בעובדים אכפתיים אשר נרתמים לכלל המשימות העומדות לפנינו והעיקר שהניפוט יזרום עד כמה שניתן על הצד הטוב ביותר. על כך אני רוצה להודות לכל עובד ועובד על תרומתו להצלחת המוטל עלינו.

בחודש דצמבר אנו נקיים הנהלה מידע כללי - 2023 חודשי 9 ואסיפת מנפטה להצגת תזרים .2024 ותוכנית לשנת

בברכה לחג חנוכה נינוח ורגוע יותר, בשם צוות המנפטה – עודד גלזר

12

מי עמק יזרעאל

במי עמק יזרעאל הפעילות קטנה בשל ההפרדה בניהול ובריכוז בין מי עמק יזרעאל לקולחי עמק . צפריר סופר יזרעאל בניהולו של

בימים הקרובים מתוכננת להתכנס הנהלת מי עמק יזרעאל אשר נותרה כגוף המייצג את הצרכנים בעיקר בנושאי ההקצבות והאיכויות מול רשות המים וספקי המים (מקורות בתשלובת וקולחי עמק יזרעאל במי ערי העמק).

בסוף 76% לגבי צריכות המים לחקלאות אנו רואים ירידה בצריכות בתשלובת הקישון אשר עומד על אוקטובר וצריכה גבוהה יותר במקצת במי ערי העמק.

כמות המשקעים אשר ירדה עד היום נמוכה אבל אנו אופטימיים ומייחלים שהתמונה המצורפת מהחורף שעבר תחזור על עצמה גם בחורף זה.

גשמי ברכה

עודד גלזר – מנכ"ל "מי עמק יזרעאל"

13

, בן קיבוץ גניגר. חבר מושב נהלל, נשוי לתם ואבא לשלוש בנות מקסימות. משחק איתי עייק שמי כדורסל מאז שאני ילד ועד היום ואוהד הפועל תל אביב מושבע. אני רואה חשבון. בתחילת דרכי עבדתי כעשר שנים במשרד רואי חשבון בועז מקלר, שם התמחיתי והתקדמתי לניהול תיקי הביקורת של המשרד בקיבוצים, מושבים ובארגונים בצפון הארץ. בתפקידי האחרון הייתי כחמש שנים החשב של קיבוץ עין כרמל. היכרות עם איתי עייק, שנכנס לתפקיד מנהל תכנון ובקרה ב"מפעלי העמק" :

מתי התחלת לעבוד במפעלי העמק ? באמצע איציק קאופמן התחלתי חפיפה עם ספטמבר, והחל מתחילת נובמבר, אני בתפקיד מנהל תכנון ובקרה ב"מפעלי העמק". עד כמה הכרת את התפקיד ואת "מפעלי העמק" לפני ? האמת, שעל "מפעלי העמק" שמעתי רבות עוד מהימים שעבדתי במשרד רו"ח מקלר ואף ערכתי את הביקורת של תאגיד "מי עמק יזרעאל". אבל את בעלי התפקידים ואת התפקיד שאני נמצא בו כעת, לא הכרתי. בימים אלו אני בתהליך למידה של הארגון על כל רבדיו, את הסמכויות ותחומי האחריות שלי. מיום ליום אני לומד יותר ונכנס לעובי הקורה של התפקיד שעד כה נראה מעניין מאד. חייב לציין שקיבלו אותי באהבה ובקבלת פנים חמה מאד החל מצוות הניהול, הצוות שלי ועד אחרון העובדים. פגשתי פה א.נשים מצוינים שמבינים בתחומם ובעיקר אכפת להם מ"מפעלי העמק" ומהעשייה הארגונית. נכנסת לנעליים גדולות של איציק קאופמן שנה 40 שעבד בתפקיד נכון. איציק קיבל אותי לתפקיד ולמשרדו בפתיחות גדולה. במהלך החודש וקצת שעבדנו יחד פגשתי אדם חכם מאד, חריף, אכפתי ומחויב. הניסיון של איציק יקר מפז ואני כמובן נכנס בזהירות ובכבוד גדול לעשייה שלו ב"מפעלי

העמק". עם כניסתי חשוב לי לשמר את פועלו, ולקדם תחומים נוספים. אילו אתגרים אתה מוצא בתפקיד שלך ? אני חושב שהיום חשוב לעבוד בשיטות טכנולוגיות מתקדמות שמייצרות בקרה פיננסית ברמה גבוהה. בנוסף, לתת מענה ברמה גבוהה לשינויים צפויים בתאגידים בסביבה החקלאית המשתנה. מה אתה אוהב לעשות כשאתה לא בעבודה ? אני משחק כדורסל בליגה ב' באולם במזרע עם חבר'ה מהעמק. היתרון של הליגה זה שממנה אפשר רק לעלות. מקפיד לצאת לריצה של לפחות פעם בשבוע בשדות נהלל והעמק. עם המשפחה אנחנו אוהבים לטייל ולהיות ביחד. מה אתה מאחל לעצמך ? חזרתי לעבוד בעמק ואני ממש מתרגש מזה. אני מאחל לעצמי לבוא לפגוש את הצוות מדי בוקר, לחייך ולהודות על הזכות לעבוד עם אנשים מחויבים ומקסימים. מבחינתי העבודה בארגון ששם לו לקדם את מפעלי הקיבוצים והחקלאות בעמק יזרעאל זו זכות גדולה.

14

קייטרינג דברת – "מטבח מנצח " גר בבית שאן. 3 - , אבא ל 47 בן שחר מוסקו שנה בענף המזון, בצבא הייתי טבח 25 - קרוב ל ביחידת אגוז, לקראת שחרור למדתי ניהול והפקה בטבחות וקורס ברמנים 1 של אירועים ברופין. סוג ברימונים. הייתי מפיק אירועים ועבדתי בחברה לשירותי בר שנה. 15 במשך לצד כל אלו דרישות המדינה, הרגולציה, מחמירות ומייצרות אתגרים הן של אופן העבודה ביומיום והן מבחינת עלויות נוספות לענף. לאורך השנים נסגרו מטבחים רבים בקיבוצים. שחר חושב שבעתיד ייוותרו בשוק רק מספר בודד של מטבחים גדולים (כאלה שייצרו מדי מנות), הקטנים לא ישרדו 3000-4000 יום והוא מאמין שקייטרינג דברת ימשיך להיות בין המטבחים המובילים באזור.

שנה כמנהל 14 - בתחום המוסדי התחלתי לפני כ שנים. 4 שיווק של ענף המזון במרחביה למשך לאחר מכן שנה ניהלתי את השיווק בענף המזון שנים אני בענף המזון 9- בקיבוץ דליה ומלפני כ בדברת. בתחילה הייתי מנהל שיווק ומנהל תפעול קייטרינג דברת. שנים), בהמשך מוניתי למנהל 4( בתקופה זו הוחלט לשפץ את הקייטרינג של הקיבוץ בהשקעה גדולה במטרה להגדיל את מנות 1,600 - מנות ביום ל 800 - היקף הפעילות מ מנות ביום. 2000- ביום. ושואפים לגדול ל בימים אלו פועלים לשיפוץ חד"א במטרה לארח קבוצות וגמלאים. עובדים מכל האזור. ערב רב 21 הענף מעסיק כיום של תרבויות מכל הגוונים והדתות. הקייטרינג הוא ענף מרכזי בדברת, התוצאות העסקיות במגמת שיפור מדי שנה. אוהב את החום במטבח, יש הרבה אדרנלין, תחושת עשייה, סיפוק מהעובדה שאתה מאכיל אנשים ויש פידבק חיובי ושביעות רצון בענף שהוא לא פשוט. מה האתגרים העומדים בפניך? בפני הענף? האתגר המרכזי הוא כוח האדם. גיוס אנשים מתאימים, יצירת יציבות. יש מחסור קבוע בעובדים ויש קושי לייצר צוות שירוץ לאורך זמן. אתגר מרכזי נוסף הוא עמידה ביעדים שהעמידו לך, לשמר ולהגדיל רווחיות, בשוק תחרותי, כאשר בשנים האחרונות יש התייקרות רציפה של חומרי הגלם.

מטבחים בקיבוצים לא יוכלו להמשיך לשרוד באספקה עצמית בלבד ללא הרחבת הפעילות לתחומים נוספים – עסקי, מעדניות ... מה סוד ההצלחה שלך להישרדות בענף קשוח כזה? להיות כל הזמן עם היד על הדופק, לעשות רכש טוב, לעשות עסקאות עם יעדים מול הספקים וכך לשפר את המחירים. עובדים – להקפיד על יחסי אנוש טובים, לתת לעובד מעבר לכסף יחס, פרגון. לראות את העובדים. להכיר עובדים ברמה האישית. לחיות את השטח, להיות מחובר לשטח ולנצל הזמנויות, להעיז, להאמין. התמדה, אמונה בדרך.

15

איחולים להמשך להמשיך לגדול מדי שנה בהיקף הפעילות וברווחיות, להפוך את דברת לקייטרינג מוביל בעל שם באזור הצפון. מהן המיומנויות והתכונות החשובות ביותר למנהל? יחסי אנוש. קשרים. שמירה על יחסים טובים. מעגלים מצטלבים. דגש על שירות טוב. להתחיל מלמטה, לא עצה למנהלים מתחילים – לקפוץ ישר לניהול. לעבור דרך. סבלנות. שחר התבקש לשתף קצת על העשיה סביב חרבות ברזל התחלתי 7.10 מתחילת הלחימה בבוקר שבת לקבל פניות לאספקת אוכל לחיילים. כבר בשבת מנות, למחרת הפניות הלכו וגדלו והגיעו 500 מנות ביום. 2,400 לפניות של הבנתי שאנו נדרשים להיכנס לוואקום שנוצר. הבנתי שקייטרינג דברת בלבד לא יכול לתת מענה חברי 2 לכל הביקושים, הקמנו חמ"ל יחד עם שכל מטרתו רויטל גורדון ואורי חן דברת נוספים: היתה לתפעל את האופרציה, המערך שנוצר. למיזם נרתמו באהבה קיבוצים רבים בעמק - שריד, שער העמקים, מזרע, יזרעאל, דליה, ועוד מספר יגור, גניגר, עין חרוד איחוד, גזית נוסף של קיבוצים שלא מעמק יזרעאל. כל יום היינו מקבלים דרישות וחילקנו את הפניות לכלל הקיבוצים. נשלחו מתנדבים לכל אחד מהקיבוצים לאסוף את המנות שיוצרו על ידם ואותם מתנדבים היו מפיצים למפונים (בנוסף סיפקנו אוכל למפונים בבית אלפא, בדברת..), לבסיסים ברחבי הארץ, כל זאת בתאום עם הצבא. בימים הראשונים שמחנו חיילים בארוחות צהריים, כריכים לערב. יום. לאחר מכן הצבא 14 - תקופה זו נמשכה כ נערך עם פתרונות, התקשרויות עם גופים שהמשיכו באספקה שוטפת לבסיסים. תקופה זו חזרה והראתה את הצד היפה שלנו, הקיבוצים, ערבות הדדית מקצה לקצה.

מלבד המטבחים בקיבוצים שהתגייסו קיבלנו אדום גרופ תרומות מספקים וגופים גדולים: רום גולן, (הבעלים סער קטוע, בן דברת), ועוד רבים וטובים. n.g יוניליוור, המרלוג של חברים רבים מהקיבוץ התנדבו לעשיה – אריזה, הכנת כריכים, אוכל... התקבלו גם תרומות של טרמופוטים שסייעו לספק את המזון בצורה מכבדת ונעימה. יעוד החמ"ל בהתחלה היה לאוכל והתרחב לאספקה של צרכים נוספים – פנסים, מזרונים, אפודים, ספרי תהילים... הצבא נכנס לואקום, וכיום הפניות נמוכות. רוצה לנצל את ההזדמנות ולהודות לקיבוצים ובראשם מנהלי המטבחים שנרתמו והתגייסו – ללא ספק שעתה היפה של התנועה הקיבוצית. ולחברים הרבים בדברת שנרתמו ועמלו, כיף להיות חלק מנבחרת מנצחת. כולי תקווה שימים טובים יותר יבואו על מדינת ישראל, שנדע להיות רעים ואחים לאורך כל השנה ולא רק בעיתות מצוקה ומשבר ושאנחנו הקיבוצים נדע להמשיך ולפרגן אחד לשני בעסקים גם בהמשך. ילדי שער העמקים

16

מאגף סחר וקשרי קהילה

הינו תאריך שייחקק וייצרב בקרב כולנו. 7.10.23 שבת מדובר במלחמה אולי הקשה בתולדות מדינת ישראל לאור העובדה שרבים מההרוגים, מהחטופים והנעדרים הם אזרחים. קהילות שאיבדו רבים מחבריהם ואלו שאיתנו יישארו עם חוויות קשות שההתאוששות מהם תיקח עוד זמן ממושך. טראומה לאומית. קהילות אחרות שנאלצו לעזוב את ביתן מחשש לביטחונם האישי ופזורות ברחבי מדינת ישראל "באזורים בטוחים". מה שכן, אנו עדים בתקופה זו לערבות הדדית בקרב האזרחים מכל קצוות הארץ ובקרב תושבים וקהילות שלנו. ההתגייסות מדהימה - אירוח משפחות קהילות מצפון ומדרום וכוחות בטחון, אספקת אוכל לחיילים ומפונים, עבודות בחקלאות ועוד ועוד עשייה ויוזמות .

וקהילות משקי בארגון החברים למען המשפחות מדרום המתארחות ומצפון הבטחון וכוחות

ר ו

ד

ח

א

י ח

ל ו

נ י

א

ן

ם

ע י

ו ד

א

ת

ל

ב י

פ

א

ת

ע

ג ב

ע ו

ז

נקווה כי הערבות ההדדית והביחד יעזרו לנו להשתקם כעם ולצמוח מזה קדימה. גם אצלנו המצב הצריך שינויים והתאמות.

מתוך הבנה שבאירוע בטחוני קיצוני, רכש – בשעות הראשונות נוכל לסמוך רק על עצמינו עסקנו והנגשנו למשקים ציוד לטובת שיפור המוכנות של כיתות הכוננות: נשקים, כוונות, אפודים, קסדות, מצלמות... אספנו פרטי קשר של יו"ר צח"י ורבש"ים כדי שהמידע יעבור בשוטף ובאופן ישיר, בנוסף כמובן למ. עסקיים, ומ. קהילות .

בהמשך הייתה הבנה שכדי לתת בטחון לעובדים בחקלאות, פתרון למרחב מוגן למוסדות ציבור, 30% הנגשנו מידע על מיגוניות לרבות תמיכה של אש"ח ברכישת 15 ועד סך תמיכה למשק של מיגונית לענפי החקלאות. הצעות לממ"מ (מרחב מוגן מוסדי) הופצו במועצה אזורית עמק יזרעאל. ומי שרצה פרטים נוספים קיבל ישירות ממני.

17

בהמשך מוצרים לשוק המוסדי (מטבחים) – לפנייה של מנהלי מטבחים להנגשת מוצרים תוצרת הארץ או לכל הפחות שלא מיובאים מטורקיה. אנו בתהליך של צירוף ספקים חדשים המייצרים בארץ להם סל מוצרים שיכול להוות אלטרנטיבה. אנו זמינים עבורכם ולכל צורך שעולה מהשטח אנו מנסים למצוא ספקים, הצעות ולהפיץ בקרב הגורמים הרלוונטיים במשקים. אנו כאן לסייע ולנסות ולנצל את היתרון לגודל עבורכם, על אף שהמציאות היא שכולם "מנצלים" את המצב, בשל עודף ביקושים על היצע, המחירים בכל ההיבטים הביטחוניים עלו משמעותית לעומת מלפני המלחמה ובגלל המשך הלחימה, שער הדולר, מחירי הברזל, עליה בפרמיות ההובלה הימית, ביטוח ... הם ממשיכים וצפויים להמשיך ולעלות, לפחות בזמן הקרוב. מספטבמר היו עליות מחירים שנובעות דשנים – מעליה בשער הדולר והתייקרויות בייבוא סחורות כאמור, אנו מצויים כבר כמעט חודשיים במלחמה. הצער, הכאב פוגש כל אחד מאיתנו במעגלים שונים. בעלי תפקידים בקיבוצים בתחומים השונים מנסים לנהל שיגרה, ככל הניתן ולצידה המצב מציב , בפרט בחקלאות, קשיים בכ"א אתגרים רבים. עובדים זרים שעזבו, בחודש הראשון חלק מהעובדים לא חזרו לעבודה/לעבודה מלאה (ילדים בבית), עומס רגשי בקרב עובדים, לקוחות. בתחומי הקהילה – בריאות ורווחה, מטבחים, מרכוליות... העיסוק גדל ואנו נדרשים לתת מענה גם לאוכלוסיית המפונים. אצלנו בעמקים נקלטו עשרות משפחות מהצפון ומדרום, קהילות ופרטים נרתמו לעשייה, מחמם את הלב ומפיח תקווה בתקופה לא פשוטה זו. מפגשי הפורומים של חודש אוקטובר בוטלו.

עקב המלחמה בארץ. בימים אלו אנו רואים ירידה במחיר האוריאה. בעיכוב קל, בגלל המצב, אסדרה תחנות דלק – הצוות חזר להתקדם ע"פ המתווה שסוכם עם המשרד להגנת הסביבה. בימים אלה הסתיים הליך ההתמחרות בין החברות שמיועדות לבצע את סקרי הקרקע, סוכם עם שלוש החברות בעלות ההצעות הקיבוצים 133 הטובות ביותר, הכוונה לחלק את שבאסדרה בין הסוקרים והם יתחילו לבצע את עבודתם בקיבוצים בקרוב. הוגשו למשרד להגנת הסביבה דוחות מידע לגבי תחנות דלק פנימיות בקיבוצים, אשר אישרו 34 לצוות את תוכן הדוח שלהם הוצאו צווי תחילת עבודה לסוקרים שיחלו עבודתם בימים הקרובים. עם קבלת אישורי הקיבוצים האחרים באסדרה לדוחות שנשלחו אליהם, הצוות יגיש גם אותם למשרד להגנת הסביבה לפי תכנית האסדרה. – בריאות ורווחה נפגש פורום העמק 20.11 - ב מחזקים את מערך בריאות ורווחה - בסימן – ניהול בשיגרת חירום. עדי רמות המפגש נפתח בסקירה מרתקת של – התק"צ – ששיתפו אותנו וארנון בוכבינדר בפעילות ובהיערכות ובדברים שעברו וחוו מתוקף עדכנה במהלכים ופעולות עדי נצר תפקידם. שביצעה כמנהלת סחר והקשורים להתנהלות בשעת חירום. חברי הפורום שיתפו בדברים שעברו וחוו בימי המלחמה, באתגרים ובחוזקות שראו בקהילה: התנדבות, התגייסות ועזרה הדדית. צורת הדיון שקיימנו עסק באופן תפקודנו כמנהלים בשעת חירום, במציאת האיזון העדין בין רגישות, הקשבה ואמפתיה לצרכי האנשים לבין הרצון והצורך לשמור על רצף תפקודי של המערכות השונות.

קשרי קהילה – חיזוק קשר עם הבעלים, בעלי תפקידים במשקים

18

מנהיגות נוכחת - ארבע המלצות לניהול במצבי משבר קיצוניים (גלובס) קיימו שיחות אישיות כדי להבין האם ואיזה סיוע כל עובד צריך ואיך המצב משפיע על יכולתם לעבוד. הבנה : מנהיגות שמפחיתה סטרס נבנית על אמון. צרו פורומים לשאלות ותשובות ושמרו על תקשורת תקשורת : פתוחה ואמינה. אנשים מתמודדים באופן שונה. חלק ירצו לעבוד דווקא יותר חלק פחות וחלק יתקשו לתפקד כלל. גיוון : התאימו את התגובה והתמיכה. היכולת להסתגל ולשנות אסטרטגיות ותוכניות עבודה במהירות עשויה לסייע לארגונים לשרוד בזמני גמישות : אי-ודאות ואף לצמוח.

המשתתפים הוקירו את היוזמה למפגש, את ההתעניינות והביקורים שקיים הצוות המוביל.

שנים ברציפות, 10 הפורום הוותיק של עמיתים ממלאי תפקידים בקיבוצי עמק יזרעאל, מתקיים מעל יחודו של הפורום הוא בקיום המפגשים כל מפגש בקיבוץ אחר בתחום קיבוצי הארגון. פורום עמיתים שמושתת על פרקטיקה, מקום לשיתופים . משתתפים בפורום מגוון רחב של ממלאי תפקידים בכירים בקיבוצים. מפגשים (פעם 9 בקיבוץ יפעת, בהמשך השנה מתוכננים עוד 27.11 - המפגש הראשון התקיים ביום ב' ה בחודש) שיתקיימו בקיבוצים שונים מתוך קיבוצי משקי עמק יזרעאל. פורום מנהלי קהילה

19

התחלת מפגשי הפורום נדחו השנה לחודש נובמבר בעקבות המלחמה, ארגון משקי עמק יזרעאל תומך יועץ ארגוני בעל ניסיון קיבוצי רב אריק כהן לאורך שנים במימון חלקי בקיום מפגשי הפורום ובהפעלתו, רכז רוני ברניר מנחה את הפורום עמיתים לאורך השנים, את המפגשים מוביל ומנהל כחלק מתפקידו התנועה הקיבוצית לאזור משקי עמק יזרעאל בשיתוף פעולה מלא עם הארגון. תחילת המפגש הוקדש להיכרות עם מצטרפים חדשים לפורום. בהמשך רוני שיתף על העשיה והעיסוק של התנועה בימים אלו, חברים שיתפו, על העשייה בקהילה בשבועות האחרונים, במחשבות, חוויות, רגשות . החברים שיתפו על העוצמות של הקהילות שלנו, על ההתגייסות, ההתנדבות והנתינה.

נדחה, החלטנו לקיימו בתחילת אפריל. 30.10- שהיה אמור להתקיים ב 1- כנס שותפים ה . 9.1.24 - ב נדחה והוא יתקיים 25.10 - שהיה אמור להתקיים ב כנס בטחון סוציאלי – מוזמנים נציגים מכל הקיבוצים בארגון, לא רק לקוחות של טנא. הכנס ללא עלות אך מותנה בהרשמה מראש. מנהלי אנרגיה, עתודה ניהולית למנהלים עסקיים, שיחות מאתגרות וקשות נדחו. קורסים – לאחר בחינת היתכנות מול המרצים, הנרשמים, הוחלט לפתוח את הקורס . קורס מנהלי אנרגיה – 23.1.24 - מפגש ראשון יתקיים ב

לימים טובים, ובתקווה לחזרת כל החטופים השבויים הנעדרים וחיילינו בסדיר ובמילואים במהרה בריאים עדי נצר - סמנכ"לית סחר וקשרי קהילה

20

ספקים חדשים

21

Made with FlippingBook Ebook Creator