יזרעאליסט - מגזין משקי עמק יזרעאל - גיליון מס' 4 -נובמבר 2023

פרויקטים סולאריים בשותפות עם משק אנרגיה-דוראל כידוע אנו מקיימים שותפות בפרויקטים סולאריים עם משק אנרגיה-דוראל על מגה וואט. 2.5 - גגות הנכסים שלנו בחצר המפעלים, בשחק ובמנפטה. היקף הייצור הוא כ כל המערכות מחוברות ומייצרות חשמל, ואנו בשלבים האחרונים של הסדרת המימון לטווח ארוך. לעת עתה המערכות הוקמו במימון בהלוואות של השותפות לזמן קצר בריביות גבוהות מה שהיקשה מאוד - נסיים את החלפת ההלוואות 2024 על הרווחיות של הפרויקטים. להערכתי עד סוף רבעון שני של לזמן קצר בהלוואות ז"א, (אנו במו"מ מתקדם עם שלושה בנקים) הסדרה זו כמובן כרוכה בהורדת ריבית באופן משמעותי דבר שיקל מאוד על רווחיות ותזרים הפרויקטים. התבור – תש"ח תבור סחר והקשר שביניהם כידוע הארגון נכנס בנעלי המשקים והקים יחד עם קיבוצי הגליל העליון את תבור גליל. המשמעות היא שלמעשה אגודת התבור ההיסטורית, תבור סחר ובהמשך גם תש"ח מתייתרות ולמעשה אין בהן כבר פעילות עסקית. אנו בעזרת מנהלי החשבונות של מפעלי העמק ורואי החשבון של ברית פיקוח עשינו . תהליך סגירת הספרים כרוך בקבלת החלטות 2022 מאמצים כבירים לסגור את הספרים לשנת ניהוליות רבות ולא פשוטות - כגון חוב לקוחות - חובות אבודים, יתרות הפסד גדולות של התאגידים הללו - כיצד יירשמו? ואיך יתחלקו בין הבעלים ....? אנו בשלבים מתקדמים של התהליך ולהערכתי סגירת כבר תהיה פשוטה יותר. התקווה היא שהתאגיד החדש - תבור גליל יעלה על פסי 2023 ספרים של רווחיות ויתרום לבעליו - ימים יגידו .....

שיפוצים והתאמות - משקי וחצר המפעלים הסתיים שיפוץ חדר הישיבות במשקי עמק יזרעאל - אנו אנשים ללא 25- כיום עם חדר ישיבות היכול להכיל כ מגבלה, רכשנו את מיטב הציוד והריהוט ואנו מקווים שנהנה ממנו כולנו ובעיקר שנקבל בו החלטות נבונות וטובות שיצעידו את הארגון קדימה .

סיימנו את צביעת חזית המבנה המרכזי בחצר המפעלים ובימים אלה מסתיים השיפוץ הפנימי. הנהלת המשביר לחקלאי תיכנס למבנה בשבועות הקרובים חניות נוספות וביצענו שיפוצי אספלט. 40 בהסכם ארוך טווח. בנינו מגרש חניה נוסף הכולל חצר המפעלים מקבלת אט אט שיפור ניכר ואנו כבר עם תוכניות להמשך... עידו דורי - סמנכ"ל כספים משקי עמק יזרעאל בנימה אופטימית זו נסיים הפעם, בתקווה לימים טובים וחזרה לשגרה במהרה.

3

Made with FlippingBook Ebook Creator