יזרעאליסט - מגזין משקי עמק יזרעאל - גיליון מס' 4 -נובמבר 2023

מאגף הכספים

ימים קשים מאוד עוברים על מדינת ישראל ואזרחיה - זה התחיל בשנה מטורללת סביב מהפיכה משטרית שניסו לעשות בישראל ונמשך במתקפת טרור אכזרית שבעקבותיה הכריזה מדינת ישראל מלחמה כנגד ארגון הטרור חמאס. עדיין קשה להעריך איך האירוע יסתיים מה תהיינה תוצאותיו . אנו צפויים 7.10.2023 והשלכותיו - מה שברור מדינת ישראל לא תחזור להיות מה שהיתה לפני לשינויים מרחיקי לכת שילוו אותנו שנים רבות קדימה. אני כמובן תקווה שנצא כאשר ידינו העליונה לא רק מבחינה צבאית - אל לנו לשכוח את החברה בישראל, העסקים הקטנים והגדולים, החקלאות הישראלית המהווה את בטחון המזון של כולנו, הפצועים בגוף ובנפש, החטופים הנמצאים ברגעים אלה בעזה, חיילי המילואים שעזבו הכל תוך כדי מרוץ החיים, ומאות אלפי אזרחי מדינת ישראל שנאלצו לעזוב את בתיהם ומתגוררים בתנאים לא קלים. בכל אלה נצטרך לתת את הדעת ולטפל עם שוך הקרבות. ריבית – אינפלציה והקשר שביניהם דיווחנו על עליית הריבית, האינפלציה - הקשר ביניהם, וההשלכות על הארגון, 2023 בתחילת .2024 ניתן להיווכח כי עליות הריבית בהחלט ריסנו את האינפלציה וכעת היא בתחום היעד לשנת לאור חוסר הוודאות הגדול הקיים בשוק היום, נוכח המלחמה ותוצאותיה, עוד מוקדם להעריך לגבי נתחיל לראות הורדת ריבית, ולהערכתי 2024 מועד הורדת הריבית. יש הסבורים שכבר ברבעון שני של טוב שכך יעשה הנגיד - שתחילת הורדת הריבית תהיה רק בהסתמך על וודאות גמורה שהאינפלציה שאיתנו לאורך זמן נמצאת בתחום היעד המוגדר ולא לפני כן. % תשואות על האף המצב ואין לדעת איך תסתיים השנה - נכון לסוף אוקטובר ההשקעות שלנו הניבו תשואה מתחילת השנה נכון לכתיבת 15%( - נכון שחלקן דולריות וההשפעה של עליית הדולר 5.2% שנתית של / תל אביב 35 הדו"ח) דרמטית בעניין. לשם השוואה המדדים המובילים בבורסה בישראל (תל אביב .6.4% עלה ב MSCI מתחילת השנה, והמדד העולמי 8.5% - ) הפסידו כ 125 מדיניות השקעות ודוחות נזילות במסגרת העבודה השוטפת והצורך בבדיקה והתאמה - ביצענו עדכון למסמך מדיניות ההשקעות של הארגון - המסמך נדון וקיבל את המלצת הוועדה הכספית ואת אישור ההנהלה. נמשיך לבצע מעקב על התאמתו למציאות המשתנה ונבצע עדכונים נוספים במידת הצורך.

בנוסף עדכנו את דו"ח הנזילות של הארגון - למעשה בנינו שני דוחות המגדירים את נזילות הארגון: פורמט לבדיקת נזילות מיידית ופורמט לבדיקת נזילות כללית.

2

Made with FlippingBook Ebook Creator