יזרעאליסט - מגזין משקי עמק יזרעאל - גיליון מס' 4 -נובמבר 2023

השביעי לאוקטובר היה היום השחור ביותר למדינת ישראל מיום היוסדה. הזוועות שחוו תושבי העוטף, המחדל המודיעיני והמבצעי וגילויי הגבורה בשטח ילוו אותנו עוד הרבה שנים. ליבנו עם משפחות קורבנות הטווח, המשפחות השכולות של חללי צה"ל וכוחות הבטחון, קהילות יישובי העוטף, החטופים, השבויים, הפצועים וחיילי צה"ל בסדיר ובמילואים. מסתבר שבמלחמה הזו הפכנו לאזור הבטוח ביותר בישראל (לפחות לעת הזו...) וקיבוצינו הומים מפונים מהדרום ומהצפון. קיבוצינו פתחו את ליבם ומוכיחים פעם נוספת את העוצמה והערכים של הקהילות שלנו. משקי עמק יזרעאל יחד עם הארגונים האזוריים המקבילים, תומכים בארגון משקי הנגב בטיפול בקיבוצים שנפגעו ומכוונים את הסיוע למקומות בהם לא יתקבל מענה מהמדינה. בתחום הסחר עסקנו ועוסקים ברכש מרוכז של ציוד לכיתות הכוננות, נשקים ארוכים ומיגוניות. לאות סולידריות עם חקלאי העוטף עובדי הארגון יצאו לקטיף עגבניות במושב יתד בדרום העוטף. אנחנו בארגון ממשיכים לקדם את יישום האסטרטגיה שאישרנו השנה באסיפת המשקים. . אני רוצה לנצל במה זו להודות 70 סיים את תפקידו כחשב המפעלים בהגיעו לגיל איציק קאופמן לאיציק על ארבעה עשורים של עשייה מבורכת בשירות הארגון. במהלך השנים היה איציק מעורב במגוון רחב של פרויקטים משמעותיים ותרם תרומה גדולה להתפתחות הארגון. נאחל לאיציק הצלחה רבה בהמשך דרכו. את איציק החליף איתי עייק מנהלל (בן של הארגון כולו. למנהל תכנון ובקרה גניגר) והתפקיד הורחב בארגון. הפעילות החדשה מנהל תחום הנדל"ן מרמת השופט ל שי חזן בתחילת אוקטובר בחרנו את תתמקד במימוש הפוטנציאל הנדלני במשקי הבעלים לצד ייזום פעילות עצמאית של הארגון. שי החל לקיים מפגשים עם המנהלים.ות העסקיים ומנהלי המקרקעין בקיבוצים. לאחר לימוד הצרכים, שי יגבש ויציג תוכנית עבודה להנהלת הארגון. בארגון. אורי יעבוד מול מנהלי מנהל פיתוח עסקי מיגור לתפקיד אורי זמיר בשבוע האחרון נבחר המיקודים העסקיים בארגון ויקדם פיתוח עסקי בדגש על התחום החקלאי. בנוסף יבחן בשנה הקרובה האם יש ערך מוסף לפעילות של הארגון בתחומי האנרגיה והתשתיות בקיבוצים. .₪ זכתה במכרז לרכישת תחנת אשכול מחח"י בסכום של תשעה מיליארד דליה חברות אנרגיה הארגון נערך להעמדת חלקו בהון העצמי. האחזקה הישירה של הארגון בדליה חברות אנרגיה היא .2.95% .2024 הארגון עוסק בימים אלה בהכנה ואישור היעדים והתקציבים של האגודות לשנת לסיכום: למדינת ישראל נכונים עוד ימים קשים במלחמה הצודקת שנכפתה עלינו. נאחל לקברניטים וראשי כוחות הבטחון, שיידעו לנווט היטב במתח שבין שתי מטרות המלחמה עד הניצחון.

בשורות טובות, רז נור – מנכ"ל

1

Made with FlippingBook Ebook Creator