יזרעאליסט - מגזין משקי עמק יזרעאל - גיליון מס' 4 -נובמבר 2023

בהמשך מוצרים לשוק המוסדי (מטבחים) – לפנייה של מנהלי מטבחים להנגשת מוצרים תוצרת הארץ או לכל הפחות שלא מיובאים מטורקיה. אנו בתהליך של צירוף ספקים חדשים המייצרים בארץ להם סל מוצרים שיכול להוות אלטרנטיבה. אנו זמינים עבורכם ולכל צורך שעולה מהשטח אנו מנסים למצוא ספקים, הצעות ולהפיץ בקרב הגורמים הרלוונטיים במשקים. אנו כאן לסייע ולנסות ולנצל את היתרון לגודל עבורכם, על אף שהמציאות היא שכולם "מנצלים" את המצב, בשל עודף ביקושים על היצע, המחירים בכל ההיבטים הביטחוניים עלו משמעותית לעומת מלפני המלחמה ובגלל המשך הלחימה, שער הדולר, מחירי הברזל, עליה בפרמיות ההובלה הימית, ביטוח ... הם ממשיכים וצפויים להמשיך ולעלות, לפחות בזמן הקרוב. מספטבמר היו עליות מחירים שנובעות דשנים – מעליה בשער הדולר והתייקרויות בייבוא סחורות כאמור, אנו מצויים כבר כמעט חודשיים במלחמה. הצער, הכאב פוגש כל אחד מאיתנו במעגלים שונים. בעלי תפקידים בקיבוצים בתחומים השונים מנסים לנהל שיגרה, ככל הניתן ולצידה המצב מציב , בפרט בחקלאות, קשיים בכ"א אתגרים רבים. עובדים זרים שעזבו, בחודש הראשון חלק מהעובדים לא חזרו לעבודה/לעבודה מלאה (ילדים בבית), עומס רגשי בקרב עובדים, לקוחות. בתחומי הקהילה – בריאות ורווחה, מטבחים, מרכוליות... העיסוק גדל ואנו נדרשים לתת מענה גם לאוכלוסיית המפונים. אצלנו בעמקים נקלטו עשרות משפחות מהצפון ומדרום, קהילות ופרטים נרתמו לעשייה, מחמם את הלב ומפיח תקווה בתקופה לא פשוטה זו. מפגשי הפורומים של חודש אוקטובר בוטלו.

עקב המלחמה בארץ. בימים אלו אנו רואים ירידה במחיר האוריאה. בעיכוב קל, בגלל המצב, אסדרה תחנות דלק – הצוות חזר להתקדם ע"פ המתווה שסוכם עם המשרד להגנת הסביבה. בימים אלה הסתיים הליך ההתמחרות בין החברות שמיועדות לבצע את סקרי הקרקע, סוכם עם שלוש החברות בעלות ההצעות הקיבוצים 133 הטובות ביותר, הכוונה לחלק את שבאסדרה בין הסוקרים והם יתחילו לבצע את עבודתם בקיבוצים בקרוב. הוגשו למשרד להגנת הסביבה דוחות מידע לגבי תחנות דלק פנימיות בקיבוצים, אשר אישרו 34 לצוות את תוכן הדוח שלהם הוצאו צווי תחילת עבודה לסוקרים שיחלו עבודתם בימים הקרובים. עם קבלת אישורי הקיבוצים האחרים באסדרה לדוחות שנשלחו אליהם, הצוות יגיש גם אותם למשרד להגנת הסביבה לפי תכנית האסדרה. – בריאות ורווחה נפגש פורום העמק 20.11 - ב מחזקים את מערך בריאות ורווחה - בסימן – ניהול בשיגרת חירום. עדי רמות המפגש נפתח בסקירה מרתקת של – התק"צ – ששיתפו אותנו וארנון בוכבינדר בפעילות ובהיערכות ובדברים שעברו וחוו מתוקף עדכנה במהלכים ופעולות עדי נצר תפקידם. שביצעה כמנהלת סחר והקשורים להתנהלות בשעת חירום. חברי הפורום שיתפו בדברים שעברו וחוו בימי המלחמה, באתגרים ובחוזקות שראו בקהילה: התנדבות, התגייסות ועזרה הדדית. צורת הדיון שקיימנו עסק באופן תפקודנו כמנהלים בשעת חירום, במציאת האיזון העדין בין רגישות, הקשבה ואמפתיה לצרכי האנשים לבין הרצון והצורך לשמור על רצף תפקודי של המערכות השונות.

קשרי קהילה – חיזוק קשר עם הבעלים, בעלי תפקידים במשקים

18

Made with FlippingBook Ebook Creator