יזרעאליסט - מגזין משקי עמק יזרעאל - גיליון מס' 4 -נובמבר 2023

מאגף סחר וקשרי קהילה

הינו תאריך שייחקק וייצרב בקרב כולנו. 7.10.23 שבת מדובר במלחמה אולי הקשה בתולדות מדינת ישראל לאור העובדה שרבים מההרוגים, מהחטופים והנעדרים הם אזרחים. קהילות שאיבדו רבים מחבריהם ואלו שאיתנו יישארו עם חוויות קשות שההתאוששות מהם תיקח עוד זמן ממושך. טראומה לאומית. קהילות אחרות שנאלצו לעזוב את ביתן מחשש לביטחונם האישי ופזורות ברחבי מדינת ישראל "באזורים בטוחים". מה שכן, אנו עדים בתקופה זו לערבות הדדית בקרב האזרחים מכל קצוות הארץ ובקרב תושבים וקהילות שלנו. ההתגייסות מדהימה - אירוח משפחות קהילות מצפון ומדרום וכוחות בטחון, אספקת אוכל לחיילים ומפונים, עבודות בחקלאות ועוד ועוד עשייה ויוזמות .

וקהילות משקי בארגון החברים למען המשפחות מדרום המתארחות ומצפון הבטחון וכוחות

ר ו

ד

ח

א

י ח

ל ו

נ י

א

ן

ם

ע י

ו ד

א

ת

ל

ב י

פ

א

ת

ע

ג ב

ע ו

ז

נקווה כי הערבות ההדדית והביחד יעזרו לנו להשתקם כעם ולצמוח מזה קדימה. גם אצלנו המצב הצריך שינויים והתאמות.

מתוך הבנה שבאירוע בטחוני קיצוני, רכש – בשעות הראשונות נוכל לסמוך רק על עצמינו עסקנו והנגשנו למשקים ציוד לטובת שיפור המוכנות של כיתות הכוננות: נשקים, כוונות, אפודים, קסדות, מצלמות... אספנו פרטי קשר של יו"ר צח"י ורבש"ים כדי שהמידע יעבור בשוטף ובאופן ישיר, בנוסף כמובן למ. עסקיים, ומ. קהילות .

בהמשך הייתה הבנה שכדי לתת בטחון לעובדים בחקלאות, פתרון למרחב מוגן למוסדות ציבור, 30% הנגשנו מידע על מיגוניות לרבות תמיכה של אש"ח ברכישת 15 ועד סך תמיכה למשק של מיגונית לענפי החקלאות. הצעות לממ"מ (מרחב מוגן מוסדי) הופצו במועצה אזורית עמק יזרעאל. ומי שרצה פרטים נוספים קיבל ישירות ממני.

17

Made with FlippingBook Ebook Creator