יזרעאליסט - מגזין משקי עמק יזרעאל - גיליון מס' 4 -נובמבר 2023

שולחן אבוקדו אזורי – בימים אלו אנו מתקדמים בביצוע מחקרי האבוקדו האזוריים. כלל המחקרים מבוצעים ואנו כבר מתחילים לחשוב על נושאי מחקר לשנה הבאה. אנו מקווים לחדש את סיורי המגדלים לאחר סיום המלחמה התפתחות ענף השקד – בשנתיים האחרונות אנו רואים קצב גבוה יחסית של עקירות של חלקות שקד מאשר נטיעות חדשות. מחיר השקד כעת הוא נמוך יחסית (מסיבות שונות הקשורות בעיקר לסחר העולמי) והצפי הוא שזו רמת המחירים שצפויה לנו בעתיד. מחיר זה משקף את היבול לדונם במטעי קליפורניה שגבוה בצורה אחוז מהשקד בעולם). 80- משמעותית מהיבול לדונם במטעי ישראל (קליפורניה מייצרת כ בשנים האחרונות ענף השקד השקיע רבות במחקר ופיתוח שהובילו לשינויים משמעותיים ביבולים של ענף השקד הישראלי ואשר, להבנתנו, יוכלו להחזיר את ענף השקד לרווחיות קבועה ולנטיעות מחודשות. החידושים העיקריים הם שימוש בזני פוריות עצמית וצפיפות גבוהה יותר של עצים במטע וכן שינויים בשאר הנושאים האגרוטכניים כגון השקיה, דישון, גיזום והגנת הצומח. מומלץ כי מגדלים אשר מתלבטים לגבי נטיעת שקד בשיטות החדשות יתייעצו איתנו על מנת להבין את כל התמונה. שורות אלו מתמצתות מידע רב שאשמח להרחיב בע"פ. דיוני נטיעות ועקירות – לפני כשנתיים עשינו עבודה לתוכנית פיתוח למטעים במרחב מרכז חקלאי העמק. בעבודה זו בחנו התאמות של גידולי מטעים שונים למרחב הן אגרונומית והן כלכלית. העבודה הופצה לאחר שסוכמה לכלל המשקים באזור. אנו מציעים למגדלים ולהנהלות בעת דיונים על עקירות ונטיעות להתייחס לתוצאות העבודה ולהזמין אותנו לתת חוות דעת ועדכונים בדיון.

צילום : אירית בן צבי

11

Made with FlippingBook Ebook Creator