יזרעאליסט - מגזין משקי עמק יזרעאל - גיליון מס' 4 -נובמבר 2023

איחולים להמשך להמשיך לגדול מדי שנה בהיקף הפעילות וברווחיות, להפוך את דברת לקייטרינג מוביל בעל שם באזור הצפון. מהן המיומנויות והתכונות החשובות ביותר למנהל? יחסי אנוש. קשרים. שמירה על יחסים טובים. מעגלים מצטלבים. דגש על שירות טוב. להתחיל מלמטה, לא עצה למנהלים מתחילים – לקפוץ ישר לניהול. לעבור דרך. סבלנות. שחר התבקש לשתף קצת על העשיה סביב חרבות ברזל התחלתי 7.10 מתחילת הלחימה בבוקר שבת לקבל פניות לאספקת אוכל לחיילים. כבר בשבת מנות, למחרת הפניות הלכו וגדלו והגיעו 500 מנות ביום. 2,400 לפניות של הבנתי שאנו נדרשים להיכנס לוואקום שנוצר. הבנתי שקייטרינג דברת בלבד לא יכול לתת מענה חברי 2 לכל הביקושים, הקמנו חמ"ל יחד עם שכל מטרתו רויטל גורדון ואורי חן דברת נוספים: היתה לתפעל את האופרציה, המערך שנוצר. למיזם נרתמו באהבה קיבוצים רבים בעמק - שריד, שער העמקים, מזרע, יזרעאל, דליה, ועוד מספר יגור, גניגר, עין חרוד איחוד, גזית נוסף של קיבוצים שלא מעמק יזרעאל. כל יום היינו מקבלים דרישות וחילקנו את הפניות לכלל הקיבוצים. נשלחו מתנדבים לכל אחד מהקיבוצים לאסוף את המנות שיוצרו על ידם ואותם מתנדבים היו מפיצים למפונים (בנוסף סיפקנו אוכל למפונים בבית אלפא, בדברת..), לבסיסים ברחבי הארץ, כל זאת בתאום עם הצבא. בימים הראשונים שמחנו חיילים בארוחות צהריים, כריכים לערב. יום. לאחר מכן הצבא 14 - תקופה זו נמשכה כ נערך עם פתרונות, התקשרויות עם גופים שהמשיכו באספקה שוטפת לבסיסים. תקופה זו חזרה והראתה את הצד היפה שלנו, הקיבוצים, ערבות הדדית מקצה לקצה.

מלבד המטבחים בקיבוצים שהתגייסו קיבלנו אדום גרופ תרומות מספקים וגופים גדולים: רום גולן, (הבעלים סער קטוע, בן דברת), ועוד רבים וטובים. n.g יוניליוור, המרלוג של חברים רבים מהקיבוץ התנדבו לעשיה – אריזה, הכנת כריכים, אוכל... התקבלו גם תרומות של טרמופוטים שסייעו לספק את המזון בצורה מכבדת ונעימה. יעוד החמ"ל בהתחלה היה לאוכל והתרחב לאספקה של צרכים נוספים – פנסים, מזרונים, אפודים, ספרי תהילים... הצבא נכנס לואקום, וכיום הפניות נמוכות. רוצה לנצל את ההזדמנות ולהודות לקיבוצים ובראשם מנהלי המטבחים שנרתמו והתגייסו – ללא ספק שעתה היפה של התנועה הקיבוצית. ולחברים הרבים בדברת שנרתמו ועמלו, כיף להיות חלק מנבחרת מנצחת. כולי תקווה שימים טובים יותר יבואו על מדינת ישראל, שנדע להיות רעים ואחים לאורך כל השנה ולא רק בעיתות מצוקה ומשבר ושאנחנו הקיבוצים נדע להמשיך ולפרגן אחד לשני בעסקים גם בהמשך. ילדי שער העמקים

16

Made with FlippingBook Ebook Creator