יזרעאליסט - מגזין משקי עמק יזרעאל - גיליון מס' 4 -נובמבר 2023

התגייסות למען החקלאים

חקלאים רבים בפרט בדרום ובצפון נאלצים להתמודד עם מחסור בעובדים בעקבות המלחמה, רבים מהעובדים התאילנדים חזרו למולדתם.

עובדי משקי עמק 25- יצאנו השכם בבוקר במיניבוס, ומס' רכבים כ 14.11.23 בבוקרו של יום שלישי לסייע בקטיף עגבניות. למשק כהן רחמים יזרעאל ומרכז חקלאי העמק למושב יתד

מושב יתד, מושב בחבל שלום, המצוי במועצה אזורית אשכול. .7 תאילנדים וכיום נותרו 25 במשק ערב המלחמה היו עבדנו שכם אל שכם עם מתנדבים מהמשטרה, רחמים, בניו, נכדיו וחברים. שמחנו לעזור, הייתה תחושת סיפוק מהיכולת לסייע ולתרום, ולו במעט, לרחמים ובני משפחתו ולמאמץ הלאומי הכולל. זה השאיר אצלנו טעם ורצון לסייע לחקלאים נוספים בהמשך.

תודה לעידו על ארגון יום משמעותי זה.

5

Made with FlippingBook Ebook Creator