יזרעאליסט - מגזין משקי עמק יזרעאל - גיליון מס' 4 -נובמבר 2023

מרכז חקלאי העמק

לכתבים הכלכליים פתאום ברור שהחלב, הביצה, הבשר, הירק, והפרי הישראלי הינם הזמינים והזולים ביותר. עדיף לשלם עוד אגורות אחדות ללולן באביבים ולא לחקלאי בחו"ל להבטחת אספקה רציפה גם בעת חרום. מוצרי המזון המיוצרים בארץ מהווים נתח קטן מאד בסך ההוצאות של משפחה בישראל. אם ממשלת ישראל מבקשת באמת להילחם ביוקר המחייה היא יכולה להוריד מיסים, ואת מחירי התשומות המרכזיות לחקלאות כמו מים ואנרגיה ולא להרוג את החקלאות והחקלאים ולהקטין את המצאי. האם נדע להפוך את השינוי בדעת הקהל לתוכנית אב לשיקום ושדרוג החקלאות ולהתאימה לצרכים הלאומיים?

הגיליון הקודם הופץ לפני סוכות, איש לא שיער כיצד יסתיים החג. אנו מבכים את חברינו הנרצחים, חיילינו שנהרגו בחירוף נפש והקרבה גדולה, חרדים לחטופים, מייחלים להחלמת הפצועים, דואגים לחברינו, עובדנו ובנינו המגויסים בכל החזיתות. למרות האמור אנו פועלים ככול האפשר בשגרת חרום, לענות לכל הצרכים והמשימות, תוך פזילה לאזורים אחרים למתן סיוע ככל שנדרש ויידרש. עם תחילת המלחמה הוצאנו הנחיות להתנהלות בשגרת חרום בדגש על משקי בעלי חיים. מזכיר, נדרש להתקשר לספקים להצטייד במלאי מוגדל על פי היכולת הלוגיסטית ובהתאמה לצרכים השוטפים. לוודא זמינות מזון בע"ח, דלק, מים, תשומות אחרות לפעילות שוטפת. שימו לב הציפייה של המדינה מאיתנו כספקי המזון שעות 72 שנדע להתארגן באופן עצמאי במהלך לפחות מתחילת אירוע. נצלו כל אמצעי זמין כמו מכלי דשן ומרססים לאיגום מים לחרום. ככלל המודל הנכון להיערך לחרום בשגרה ובתוכניות רב שנתיות: מלאי מים, אספקת חשמל, מיגונית, ציוד חרום, אפוד כובע מגן, ציוד עזרה ראשונה וכו'. ככל שנערך בשיגרה נכון יותר, המעבר לחרום יתתקיים באופן רציף וטבעי. אנו עדים לשינוי דרמתי בשיח הציבורי על ההתיישבות, החקלאות, החקלאים, והתוצרת החקלאית. האם נפל האסימון?

6

Made with FlippingBook Ebook Creator