יזרעאליסט - מגזין משקי עמק יזרעאל - גיליון מס' 4 -נובמבר 2023

מי עמק יזרעאל

במי עמק יזרעאל הפעילות קטנה בשל ההפרדה בניהול ובריכוז בין מי עמק יזרעאל לקולחי עמק . צפריר סופר יזרעאל בניהולו של

בימים הקרובים מתוכננת להתכנס הנהלת מי עמק יזרעאל אשר נותרה כגוף המייצג את הצרכנים בעיקר בנושאי ההקצבות והאיכויות מול רשות המים וספקי המים (מקורות בתשלובת וקולחי עמק יזרעאל במי ערי העמק).

בסוף 76% לגבי צריכות המים לחקלאות אנו רואים ירידה בצריכות בתשלובת הקישון אשר עומד על אוקטובר וצריכה גבוהה יותר במקצת במי ערי העמק.

כמות המשקעים אשר ירדה עד היום נמוכה אבל אנו אופטימיים ומייחלים שהתמונה המצורפת מהחורף שעבר תחזור על עצמה גם בחורף זה.

גשמי ברכה

עודד גלזר – מנכ"ל "מי עמק יזרעאל"

13

Made with FlippingBook Ebook Creator