יזרעאליסט - מגזין משקי עמק יזרעאל - גיליון מס' 4 -נובמבר 2023

השפעת המלחמה על המו"פ – בימים אלו שהמלחמה בעיצומה, ההשפעות הכלכליות שלה עוד לא ברורות. ההשפעה הישירה של המלחמה על החקלאות נראית קשה ומיידית. השפעה עקיפה אך קשה לא פחות צפויה להיות על תקציבי המו"פ, במיוחד תקציבים ממשלתיים כגון תקציבי המדען הראשי במשרד החקלאות. מכיוון שצפוי קיצוץ תקציבי רחב במשרדי הממשלה, תקציבי המחקר והפיתוח מאוימים גם הם. עתיד החקלאות הישראלית מושפע בין השאר ממחקר ופיתוח שמאפשרים לו להישאר רלוונטי בעולם תחרותי. אנו מקווים ופועלים לכך שתהיה פגיעה מינימלית בתקציבי המו"פ בשנה הקרובה. ועדת מו"פ

אמיר מעגן - מנהל וועדת מטעים מו"פ וחדשנות

מנפטת העמק •

ניפוט הכותנה המגיעה למנפטה באיכויות טובות ומיונים טובים ועם 35% - אנחנו עומדים על כ ניפוט - מעט מאוד לחות חריגה ונקווה שימשיך כך. מכלל הכותנה המוערכת כרגע אין לנו 65% - הובלנו לניפוט ולמגרשי האיחסון כ 12.11 נכון ל הובלות - עדיין נתונים סופיים בעיקר בגלל בעיות מיחשוב בתוכנת ערדום של מועצת הכותנה.

ביבול הכותנה בהשוואה לשנה שעבר . 10%- לפי הערכה שלנו יש ירידה של מעל ל יבולים -

והיתר 2022 כריכות משנת 65%- מכירות ומשלוחים כרגע די נמוכים, מחסני הכריכות מלאים בכ שיווק - , אנו מעבירים כריכות לאחסון למחסני מועצת הכותנה באגמון החולה ולאחר מכן 2023 ביבול עונת נעביר למחסן באזור תעשיה ברלב. וכל יום יש הפתעות ושינויים במצבת 8 גם עלינו לא פסחה המלחמה וחלק מאנשינו גויסו בצו כ"א - כ"א מצד אחד, ומצד שני התברכנו בעובדים אכפתיים אשר נרתמים לכלל המשימות העומדות לפנינו והעיקר שהניפוט יזרום עד כמה שניתן על הצד הטוב ביותר. על כך אני רוצה להודות לכל עובד ועובד על תרומתו להצלחת המוטל עלינו.

בחודש דצמבר אנו נקיים הנהלה מידע כללי - 2023 חודשי 9 ואסיפת מנפטה להצגת תזרים .2024 ותוכנית לשנת

בברכה לחג חנוכה נינוח ורגוע יותר, בשם צוות המנפטה – עודד גלזר

12

Made with FlippingBook Ebook Creator