יזרעאליסט - מגזין משקי עמק יזרעאל - גיליון מס' 4 -נובמבר 2023

קורסות תחת עומס חום ושריפות, ומייבאות עגבניות מישראל, מצב שלא קרה מזה שנים רבות התוכנית גם שואפת לאתר גידולים חדשים ו"מחודשים" המתאימים לעמקים. למשל: גידולי מספוא שגדלו בישראל בעבר, ובעשורים האחרונים הפסיקו, אבל לאור שינוי האקלים – מתגלים מחדש היתרונות שלהם. חיטת דורום, שעורה או שיבולת שועל, עמידים יותר לחום מחיטת הלחם, ויכולים לתת פתרון לרפתנים (צריך לבדוק!), או גידולי פרמיום למאכל אדם כגון טף או קינואה. גידול השומשום גם הוא בעל פוטנציאל, כאשר בשנים האחרונות מפתחים זנים שניתן לקצור באופן ממוכן. בישראל צורכים טון שומשום בשנה (!), אספקה של 90,000- כ דונם 400,000- הכמות הזו יכולה לדרוש כ נושא נוסף שבדקנו הוא היכולת לספק חומרי גלם לתעשיית תחליפי בשר וחלב. ישראל נחשבת למעצמה עולמית של סטארטאפים בתחום תחליפי בשר וחלב. מרביתם מתבססים על סויה, קטניות וצמחים עתירי חלבון. הקושי הינו הצורך במפעלים למיצוי חלבון מצמחים, שלא קיימים בישראל. הנושא הבא שנבדוק בתוכנית הינו האפשרות לגדל צמחים כחומרי גלם לתעשיית הקוסמטיקה והרפואה.. רעיונות איך לתקוף את התחום, עם מי לדבר ולאלו צמחים יש פוטנציאל – יתקבלו בברכה! לירון אמדור

מטרת התוכנית הינה לבחון את הגידולים החקלאיים הנוכחיים והעתידיים במרחב העמקים, על רקע מגמות ארוכות טווח: שינוי האקלים הצפוי בעמקים וגם במדינות אחרות שמייצרות את הגידולים שמגדלים בעמקים, שינויים בביקוש למזון, למשל עליית הביקוש לתחליפים מהצומח למוצרי בעלי חיים, ומגמות בביקושים לגידולים חקלאיים מצד תעשיית התרופות והקוסמטיקה. התוכנית שואפת לזהות גידולים טובים יותר, רווחיים יותר, עם ביקוש יציב ומשמעותי, עמידים לאקלים חם ושרבי, ומנצלים בצורה טובה את תוספת הקולחין העתידית במרחב, לאור צמיחת האוכלוסייה במטרופולין חיפה והגליל התחתון. התוכנית בחנה את השפעת שינוי האקלים על גידולי השדה וארבעת סוגי המטעים העיקריים 10 בעמקים: מה הם הפרמטרים האקלימיים המשפיעים ועל מה הם משפיעים? מה צפוי שנה לאור שינוי האקלים? 20 להיות היבול בעוד האם הגידול ימשיך להיות כלכלי? התוכנית בדקה גם את ההשפעות של שינוי האקלים על המדינות המתחרות בעולם, אלו המייצרות את אותן גידולים כמו בעמקים. בנוגע לתירס, אבטיח, בצל, עגבניות תעשיה, אבוקדו- החוסן האקלימי של מדינות אחרות המגדלות אותם נמוך משמעותית מזה של ישראל, מה שאומר שבעתיד התחרות מול יבוא של המוצרים הללו תהיה חלשה יותר. בנוגע לעגבניות לתעשייה- כבר כיום רואים את ניצני המגמה, כאשר היצרניות הגדולות (איטליה וספרד)

פרויקט מדידת אקלים אזורי, מיקום תחנות

8

Made with FlippingBook Ebook Creator