סוד החיים - המפתח שלי להתמודדות עם מצבים קשים בחיים ולהשגת חיים טובים יותר - כתב ג'וני ירושלים

בשלב מסוים גם בטיפוס וגם במעבר המערה נשאף כולנו להגיע לשלב שבו נמצא לנו את רגע המנוחה והנחלה, נשאיר את הדברים הר עים מאחורנו בצד, ונשב בג ן מלא פרחים, עצים פורח ו נדע להנות ממה שיש

לנו.

הבחירה בחיים היא נקודת המוצא בנתיב שאנו יוצאים אליו ולפעמים הדרך יכולה להיות ארוכה וקשה אבל אם נתמיד בה, ונדבוק בה, ונאחז בה גם ברגעים הקשים ולא נוותר נצליח בסופו של דבר להגיע ליעד אלי ו אנו רוצים להגיע.

Made with FlippingBook Annual report