סוד החיים - המפתח שלי להתמודדות עם מצבים קשים בחיים ולהשגת חיים טובים יותר - כתב ג'וני ירושלים

בעבר, האם זה יעזור לי ? האם זה יועיל לי והאם זה יסייע לי במשהו. התשובה היא פשוט – לא. לא הדבר יעזור וההפך הוא – הוא יגרע מכוחותי שגם כך הם לא גדולים ויגרום לי להשקיע מחשבות על מה שהיה בעבר. יותר מזה זה גם יביא אותי אולי לעשות מעשים שאני אתחרט עליהם אחר כך. למשל בדוגמת האיידס, הדוגמה שלי, אני אשב ואחשוב, עם מי הייתי, כמה הייתי, האם זה הוא, א ו או לי ז ה המישהו האחר, ואולי זה האיש ההוא, ואולי ואולי ואולי. ואחר כך יתחילו המחשבות, האם אני צריך לספר לפלוני על זה שאני נשא ואם אני צריך לספר לאלמוני על כך שאני נשא וכך יתחילו לבצבץ שאלות מכאן ועד הודעה חדשה, האם אני צריך להגיד להם ללכת להבדק, האם אני צר יך ל כך או אחרת והשאלות היו רודפות אותי בלי הפסקה כלל. לכן במקרה שלי וגם אם הוא לא המעשה האחראי ביותר החלטתי כי אני שם איקס על העבר, לא חוקר, לא בוחן, לא חושב על פרנטרים שהייתי איתם, לא מנסה לשבת עם עצמי ולחשוב עם מי הייתי ובעצם מנטרל את עצמי מהעבר ומת רק ב מקד עתיד, רק מכאן הלאה. עצם ההתמקדות הזו בעתיד תוך חסימת העבר היא הדבר הנכון. עצם ההתמקדות שלי בחסימת העבר הביאה אותי לראות את הדברים אחרת ולטעמי יותר נכון. התחלתי להסתכל על העתיד, לא פישפשתי בעבר. לא הייתי צריך לרוץ לאנשים ולדבר איתם וכך גם לגלות להם סוד שלי שהוא סוד לא פשוט, לא הייתי צריך לבזבז אנרגיות וזה שם המשחק. המנעות מחקירת העבר נותנת את הכוח להמשיך קדימה .

עשות

Made with FlippingBook Annual report