סוד החיים - המפתח שלי להתמודדות עם מצבים קשים בחיים ולהשגת חיים טובים יותר - כתב ג'וני ירושלים

ארוכים אני ממשיך לדבוק בדרך זו ולא סוטה ממנה ולו מעט אפילו. אני יודע שאולי אני קצת מקצין אבל המשפט הבא הוא המוביל שלי ונותן לי את הכוחות להתמודד איתם: תחיו את היום, כאילו אין מחר, זה לא סתם משפט, זה דרך חיים. וזה עובד ונותן לי את הכוחות הדרושים לחי ים טוב ים יותר.

Made with FlippingBook Annual report