סוד החיים - המפתח שלי להתמודדות עם מצבים קשים בחיים ולהשגת חיים טובים יותר - כתב ג'וני ירושלים

ספר זה נכתב בשנת 2009 לערך. מאז הוא נסגר במגירה ולא יצא לאור. היום יולי 2019 , 18 שנים לאחר שחליתי, אני מפרסם את הס "סוד החיים" שמראה את הדרך שלי להתמודדות עם נגיף האייד HIV הדרך שהובילה אותי לקבל את חיי חזרה ו אציין וא ומר שהיום מבחינתי הנגיף הוא ל א יותר מ כדור ביום שאני בולע ובדיקות פעם בתקופה. כל ה כתוב פה למעט הפרק האחרון ב נכת 7 שנים וקצת לאחר שחל יתי. כך התמודדתי עם הנגיף, כך ה פכתי את השחור ללבן. והיום אני יכול לומר בלב שלם. אני חי אמנם בה רמונייה עם הנגיף אבל בשורה האחרונה אני יכול לומר, הוא לא הדבר ששול ט בחיים שלי ואני חי את החיים שלי הרגילים, כאילו הוא לא קיים ונהנה מהם עד כמה החלטתי לפרסם את הספר שאולי הוא יביא למישהו שמתמודד עם צרה או מחלה א ו כל דבר אחר קצת תקווה ואמונה ואולי יפתח לו את הדרך לחיות טוב יותר ומבחינתי זה יהיה נפלא. נגיף א יידס איפה שכתוב היום אני מבין שזה " נשאות HIV " אבל אז שכתבתי מבחינתי ראיתי את זה אחרת והיום זה בעצם רק משהו שעובר לידי אבל לא שולט בחיי שהפכו ל היות טובים יותר וקסומים.

פר

ס

שאפשר.

Made with FlippingBook Annual report