סוד החיים - המפתח שלי להתמודדות עם מצבים קשים בחיים ולהשגת חיים טובים יותר - כתב ג'וני ירושלים

הכוח שלנו הוא הניצחון בזכות מה אני חי ? בזכות הכוח והרצון שלי לחיות. בזכות המלחמה שלי במוות. כשהייתי בבית החולי ם, ביחידת הטיפול נמרץ, התרחשה דרמה שעד היום אני זוכר אותה כאילו היא הייתה אתמול. לילה, חושך, אני מחובר ל 4 אינפוזיות, חמצן, מד חמצן בדם, לא יכול לרדת מהמיטה אפילו לשירותים לבד כי א ני לא יכול ללכת לבד ואז פתאום מהחלון של הקומה השמינית בהדסה, מהפינה שלי בטיפ ול נמרץ שהייתי בצמוד לחלון, נפתח לו שובל ענק ויד נעלמה מושכת אותי כלפי מעלה לשמיים. אני נלחם עם היד הזו, לא רוצה לצאת מהמיטה, לא רוצה אבל היד הזו חזקה ממני ומושכת אותי כלפי מעלה לש מיים, אני נאבק איתה, חושך, אפלה, ואני מנסה בכל כוחי להתנגד אבל היד הזו מצליח ה למשוך אותי כלפי מעלה. אני מגיע למעלה ומנסה לברוח כל הזמן משם, מסתכל ימינה, מסתכל שמאלה ומחפש איך לברוח למטה אבל לא מוצא את הדרך, קול גדול מלמעלה קורא לי ומבקש ממני לעמוד בשקט ולה מתין. אני ממתין זמן מה וזה נראה כמו נצח נצחים. היד החזקה שהעלתה אותי עדיין ת ופסת אותי. ופתאום מאי שם כשהכל שם נראה כמו צמר גפן לבן ומעל שמיים כחולים מגיע לו איש עם זקן, ופונה אלי. הוא אומר לי שהוא ראה איך אני חי למטה. הוא אמר לי שהוא ראה איך נלחמתי לא לעלו ת למעלה ואיך אני הייתי חזק במקום ממנו נלקחתי. הוא הזדהה לפני ומסתבר שמולי עו מד לא פחות ולא יותר השופט העליון של כולם, אלוהים. הוא דיבר ברוך, הוא דיבר בנועם ואמר מילים שהלב נצבט ויישארו רק אצלי. הוא אמר שהוא עדיין לא מוכן לקבל אותי למעלה, אבל על מנת שזה יתמ מש יש לי משימה לבצע בשליחותו. הוא אמר לי שאני צריך לומר קודם אם אני מוכן לקב ל אותה או לא ורק לאחר מכן הוא יגיד לי את ללא היסוס בכלל אמרתי לו שאני אקבל עלי כל משימה, כל שליחות ואעשה כל שביכולתי לבצע אותה על הצד הטוב ביותר ולו רק כדי לא לאכזב אותו. הו א לחץ את ידי ואמר לי שזה החתימה ואז נכנס לפרוט המשימה. הוא ביקש ממני שכאשר א ני אחזור למטה, כאשר אחלים, אסייע לאנשים, אתמוך באנשים ואהיה להם למשענת ככל שאני אוכל.

מהותה.

Made with FlippingBook Annual report