סוד החיים - המפתח שלי להתמודדות עם מצבים קשים בחיים ולהשגת חיים טובים יותר - כתב ג'וני ירושלים

הכוח שלי בא מעצמי, לא מאחרים אלא מהמחשבה על המפגש האלוהי שהייתי בו שנתן לי את האמ ונה והרצון לחיות, להוכיח שאני כן יכול לעמוד בזה בכבוד. מהוריי ביקשתי אז שיתנו לי לזרום בדרך שלי, שיתנו לי מספיק חבל על מנת שאוכל להתקדם קדימה אבל מצד שני שברגע שיראו שמשהו לא טוב שימשכו אותי טיפה אחורה לעשות חושבים. כך יצאתי אל הדרך. כך קיבלתי את הכוחות של י להתמודד עם הכל. הכוח שלי הוא הניצחון שלי. זה לא היה פשוט, זה לא היה קל , אבל בהחלט בר ביצוע. ואיך עבדה השיטה שלי, איך פעלה הדרך. זה פשוט לגמרי. הלכתי לפי הלב שלי, לפי הבטן שלי ולפי התחושות שלי. אף פעם בחיי הדברים האלה לא עבדו אבל משום מה מהרגע שהחלטתי על קו החיים החדש זה התחיל לעבוד באופן מדהים. עשיתי צעד, עצרתי. בדקתי את עצמ י, ראיתי שהכל בסדר והמשכתי עוד צעד. כאשר עשיתי את הצעד הראשון והשני והשלישי וכך הלאה חשוב לציין כי מה שהוביל אותם זה הלב שלי, זה ה"אני מאמין" שלי, זה הרוח שלי של הנפש שלי. בדקתי את זה בכל שלב ושלב. יותר מזה בדקתי עם עצמי אם אני מאמין במה שעשיתי ויודע שזה ט וב בשבילי קודם כל. מעבר לעובדה שאני יודע שזה טוב גם לאחרים, היה לי חשוב לבדוק קודם שזה טוב לעצמי ולהמשך קיומי. כך עברתי את השלב הראשון עם ההתמודדות, הליכה עם הלב שלי שהוביל אותי לניצחו ן המתוק שלי. ולמה ניצחון תשאלו – כי התקדמתי קדימה, התאוששתי, קיבלתי כוחו ת וקיבלתי אומץ ורצון לחיות. השלב השני היה הלב שלי, וזה אחרי שקיבלתי את הכוחות והתאוששתי התאוששות ראשונית. הלכתי לפי משאלת הלב שלי ולפי האמונה שלי, הלב הוביל כל דבר ודבר ונתן לי את הכוח ות להמשיך לחיות. לבסוף כל אלה הובילו אותי לדבר הכי חשוב: הבחירה בחיים. כ שבחרתי בחיים והחלטתי שזו תחילתה של השליחות שלי כאשר קיבלתי את ההחלטה החשובה ביותר שהובילה אותי – לשלב המעשים,

Made with FlippingBook Annual report