סוד החיים - המפתח שלי להתמודדות עם מצבים קשים בחיים ולהשגת חיים טובים יותר - כתב ג'וני ירושלים

אין פ סול לסטות, אין פסול להתקפל, אין פסול בשום דבר והכל יכול להתהפך מכאן לכאן בשניה אחת, אבל אם נדחוף בכוון הנכון בסופו של דבר זה יהיה רק לטו עברתי מהמורות קשות ביותר, רגעים שבהם רציתי לעזוב הכל, לוותר, להגיד עד כאן כי כבר אין לי את הכוחות לזה אבל ברגעים א לה מאי שם התחזקתי, התגברתי על כל המכשולים, לפעמים יותר זמן, לפעמים פחות זמן והצלחתי לעבור מכשולים מאד מסובכים ומאד קשים וכל זאת בזכות הא נרגיות והאמונה שלי בכוחות שלי ובדרך שמובילה אותי קדימה למקום הנכון, לחוף מבטחים .

בתנו.

Made with FlippingBook Annual report