בשביל הבקעה - מגזין מועצה אזורית בקעת הירדן - גיליון 80 - שבט תשפ"ד ינואר 2024

4BWF UIF %BUF )7<&) ?(7; 4BWF UIF %BUF )7<&) ?(7; 4BWF UIF %BUF )7<&) ?(7; 4BWF UIF %BUF

ă % =(% ( ą . ă % =(% ( ą .

.>.> 2 * . .>.> 2 * .

ă % =(% ( ą . ă % =(% ( ą . עמדת טעינה חדשה במועצה לרכב חשמלי

.>.> 2 * . .>.> 2 * .

25 בשביל הבקעה

Made with FlippingBook Ebook Creator