בשביל הבקעה - מגזין מועצה אזורית בקעת הירדן - גיליון 80 - שבט תשפ"ד ינואר 2024

קהילת חמדת מתגייסת לטובת משפחת רודובסקי .) 9.5 ) ורועי ( 34 ), יעל ( 36 בחמדת גרה משפ’ רודובסקי: נתנאל ( שנים התבשרה יעל על מחלת הסרטן שבגופה. ומאז נכנסה לסדרת טיפולים קשה וארוכה 9 לפני כ אשר מיגרה את הסרטן אך גם פגעה במערכות השונות בגוף, ביניהם הפוריות והאפשרות לשאת הריון. כבר שנים שהם חולמים להרחיב את המשפחה.

להגשמת החלום החליטה המשפחה לצאת לתהליך פונדקאות. ואנחנו כיישוב החלטנו לסייע ולעזור להם במימון התהליך. ,₪ 360,000 יחד יצאנו לקמפיין גיוס המונים כדי להשיג את הסכום, כ והודות לסיוע מצד הקרן לפיתוח בקעת הירדן והלב הרחב מהסכום הנדרש. 63% של השותפים בדרך הצלחנו להגיע ל מוזמנים לקחת חלק! בתודה ובהערכה גדולה, משפחת רודובסקי וחמדת כולה.

לשותפות חפשו בגוגל: ‘מגשימים חלום למשפחת רודובסקי’

) 46 התרומות מוכרות לצרכי מס (סעיף

32 בשביל הבקעה

Made with FlippingBook Ebook Creator