כאן יואב - מגזין המועצה האזורית יואב - גיליון 48

איכות חיים

קוראים בהנאה בבתי הספר ובגנים

מרח"ב יואב בשיתוף מחלקת החינוך והגיל הרך במועצה פתחו את תוכנית ״קריאה בהנאה״ לשנת תשפ"ד. זו השנה השנייה שהתוכנית מתקיימת בבתי הספר, ועקב ההצלחה בשנה שעברה היא הורחבה גם לחלק מגני המועצה. תוכנית קריאה בהנאה הוקמה בידי החברה למתנ"סים ובאים לטוב, ומטרתה לעודד קריאה בהנאה ויצירת קשר בין דורי משמעותי וערכי. עשרים גמלאיות מתנדבות, שעברו מספר הכשרות, מגיעות אחת לשבוע לגנים ולבתי הספר לשעה של "קריאה בהנאה", הקראת סיפור ופעילות העשרה בעקבות הספר לקבוצת ילדים קטנה. המפגש בין המתנדבת לילדים יוצר חוויה ערכית

מיוחדת התורמת ומעצימה את שני הצדדים. במהלך השבוע עומלים המתנדבים על הכנת המפגשים - בחירת ספר תואם גיל ונושא והתאמת פעילויות מעשירות נוספת. בנוסף, מכינים מתודה חברתית שתאפשר עבודה בקבוצה ותצליח לאסוף את הילדים לכדי שיתוף פעולה. משרד החינוך ציין כי קריאת ספרים בהנאה חשובה בפני עצמה להעשרת עולמו הרגשי, הרוחני והתרבותי של הפרט, והיא גם מרכיב חשוב בקידום

יעדי השפה. ככל שתלמידים קוראים יותר, כך מתרחבות ומשתכללות יכולותיהם האורייניות: אוצר המלים, מיומנויות ואסטרטגיות הקריאה, ידע העולם, הידע הלשוני, יכולת הכתיבה ויכולת ההבעה בעל פה. הקריאה בהנאה אינה רק בילוי מהנה, אלא היא חלק מתהליך למידה טבעי. ככל שהתלמיד קורא יותר, שליטתו בתחומים האלה גוברת.

"מתנות קטנות" מיזם נתינה של תלמידות ותלמידי האלה לילדי משפחות המפונים מועצת התלמידים של בית ספר האלה, יחד עם הרכזת החברתית רויטל נוי, לקחו חלק במיזם "מתנות קטנות" שבמהלכו מביאים מתנות ואביזרים כגון: ספרים, כובעים, בגדים, משחקים, אבזרי שיער, כריות מקושטות ועוד, ומעניקים אותם לילדי משפחות המפונים, יחד עם ברכה אישית של התלמידים. חברי מועצת התלמידים עטפו וארזו את המתנות בעטיפה שקופה על מנת שילדי המשפחות יוכלו לבחור את המתנה המתאימה להם. תודה לקהילת האלה, לתלמידות ולתלמידים, למועצת התלמידים ולכל מי שנרתם ומשתתף בפרויקט המרגש.

מרחבי למידה חדשים בבית ספר שדות יואב בית הספר היסודי שדות יואב, בניהולה של גב' שלומית אבודרם, התחדש במהלך חופשת הקיץ ולקראת שנת הלימודים תשפ"ד במבואות הבתים המחודשים והמשופצים של שכבות א'-ב'. במרחבים המחודשים יכולים התלמידים והתלמידות ליהנות מחללי למידה צבעוניים, אחרים ומזמינים בהם ניתן לשחק וללמוד בקבוצות באופן חווייתי. המרחב עשיר בפעילויות ובעזרי משחק ומזמן למידה והנאה דרך התנסות חושית ושיתופית. בבתי הספר במועצה פותחו בשנים האחרונות מגוון סביבות למידה המעניקות לתלמידים חוויות מעשירות ומגוונות לצד הלמידה בכיתה, כחלק מהתפיסה החינוכית פדגוגיות במועצה. ביניהם: מרכזי עשיינות (מייקרס), גני ירק, מרכז למידה דיגיטלי אינטראקטיבי, תוכנית רובוטיקה, פינת חי, גינה מזמינה פרפרים, מרחבי ספורט, אמנות פלסטית, תיאטרון, מוזיקה ועוד. לבד ממרחבי הלמידה, פועלים בבתי הספר גם מרכזי מל"א (מרכז למידה אחר) בהובלת נשות צוות מומחיות. במל"א נבנית תוכנית אישית ונעשות פעילויות בהבעה, ביצירה, בשיחות ובמשחק, לחיזוק תחושת המסוגלות ותפקוד מיטבי בכיתה. הודה לכל השותפים בבית ספר שדות יואב, מנהל מחלקת החינוך במועצה האזורית יואב ינקלה שטיינברג במשרד החינוך ובמועצה וציין כי: "בית הספר שדות יואב, כמו כל מוסדות החינוך ביואב, מפתחים מרחבי למידה חדשניים כדי להרחיב ולגוון את המענה החינוכי לתלמידי יואב. מרחבי הלימודי החדשים מתבססים על החשיבה היצירתית והמחויבות של הצוות החינוכי המשובח שלנו". הודה למשרד החינוך שהם שותפים מלאים לפרויקט ולמימונו בהתאם ראש המועצה האזורית יואב נתי לרנר לתפיסה הפדגוגית של המועצה וציין כי: "המועצה תמשיך להשקיע משאבים, לפתח תוכניות לימוד ייחודיות, ומרחבים חדשניים בהתאמה למרחב הכפרי ולאופי המקום, ולהעמיד לרשות הצוותים החינוכיים מעטפת מקצועית איכותית לטובת חינוך איכותי לילדי יואב".

7

2024 פברואר

Made with FlippingBook - Share PDF online