כאן יואב - מגזין המועצה האזורית יואב - גיליון 48

חרבות ברזל מועצה אזורית יואב למען התושבים והקהילה

של מרכז ההפעלה 24/7 איוש הפעלת “קו חם” של השירות הפסיכולוגי, מתן מענים רחבים והפקת ערכת חוסן

החזרת מערכות החינוך הפורמליות והבלתי פורמליות לפעילות כבר בתחילת חודש נובמבר קליטה של ילדי קהילת ניר עוז במערכות החינוך ביואב

אימון, ליווי והצטיידות של כיתות הכוננות היישוביות ליווי צוותי הצח”י ובעלי תפקידים ביישובים

היערכות עם גנרטורים, מלאי מזון ומים לתקופת חירום

קיום פעילויות הפגה נרחבות ביישובים

חלוקת שי למשפחות אנשי מילואים וחיילים בסדיר

הפקת שווקים כפריים ביישובים לעידוד העסקים המקומיים וחיזוק החקלאות

www.yoav.org.il

24

2024 פברואר

Made with FlippingBook - Share PDF online