כאן יואב - מגזין המועצה האזורית יואב - גיליון 48

כפר מנחם | אפיק רוזנטל

כפר הרי”ף | אייל קליין

טל שחר | אלירן יגר

כפר מנחם | יובל בן יעקב

כפר הרי”ף | רועי עידן

קיבוץ חצור | עוז ארדי

רבדים | אריאל אוחנה

קיבוץ הראל | עידו קסלסי

23

2024 פברואר

Made with FlippingBook - Share PDF online