כאן יואב - מגזין המועצה האזורית יואב - גיליון 48

חינוך

איכות חיים

בית ספר צפית בין המצטיינים בדירוג הגבוה ביותר בתחום הערכי החברתי והלימודי משרד החינוך פרסם את רשימת בתי הספר המצטיינים לשנת תשפ"ג בתחום הערכי, החברתי והלימודי וממנה עולה כי בית ספר צפית ברמת הדירוג הגבוהה ביותר. בתי הספר 338 משרד החינוך פרסם את רשימת התיכוניים שהצטיינו במהלך שנת הלימודים תשפ"ג בתחום הערכי, החברתי והלימודי. בתי 852 הספר הזוכים זכו בדירוג הגבוה ביותר מתוך בתי ספר שעברו את תנאי הסף, ונכללו בחישוב לבדיקת זכאות. מרשימת בתי הספר שפרסם משרד החינוך עולה כי בית ספר צפית בניהולה של נטע פרץ זכה דרגות, ונכלל 4 לרמת הדירוג הגבוהה ביותר מתוך בתי ספר מכל רחבי 83 ברשימה מכובדת של הארץ. בהישגים הערכיים-חברתיים נכללים בין היתר המדדים הבאים: שיעור הגיוס לצה"ל או לשירות אזרחי-לאומי, מניעת נשירת תלמידים וקליטת תלמידי החינוך המיוחד. בהישגים הלימודיים נכללים בין היתר המדדים הבאים: אחוז הזכאות לבגרות, אחוז ההצטיינות במבחני הבגרות, אחוז הזכאות לתעודת בגרות איכותית ומידת השיפור בהשוואה להישגים בשנה הקודמת. יש לציין כי מנתוני הגיוס והשירות בערים , שפורסמו על ידי אגף 2023 ובמועצות לשנת כוח אדם בצה"ל, עולה כי בנות ובני הנוער מיואב נמצאים בצמרת שיעורי הגיוס, מיצוי ללחימה וקצונה, גיוס משמעותי ושיעור ההתנדבות למכינות ושנת שירות. ציינה כי: מנהלת בית ספר "צפית" נטע פרץ "בצפית אנו מאמינים בשיח ערכי חינוכי המוביל לעשייה חברתית קהילתית ולהישגים בלימודים. אני גאה בנוער שלנו שמיישם הלכה למעשה ערכים אלו. גאה בצוות החינוכי על התהליך המשמעותי והובלת החניכים להיות אזרחים משמעותיים בחברה הישראלית". ציין כי: מנהל מחלקת החינוך ינקלה שטיינברג “תלמידות ותלמידי צפית הם מלח הארץ. אנחנו גאים בהם ותולים בהם תקווה להפיכת העולם לטוב יותר״. בירך את ראש המועצה האזורית יואב נתי לרנר צוות החינוך בראשות נטע פרץ ואת כלל החניכים על ההצטיינות וההוקרה מטעם משרד החינוך וציין כי: “אנו גאים על כך שבית ספר צפית מהווה מרכז בו עוסקים בחינוך חברתי ובמיצוי הפוטנציאל הלימודי כבסיס להתפתחות האישית, האזרחית, החברתית והאקדמית."

חניכי וחניכות צפית למען החקלאים

במהלך השבועות האחרונים התנדבו חניכי וחניכות צפית למען החקלאים, שמשוועים לידיים עובדות בשדות ובמטעים בשל המצב הקשה שנוצר בעקבות המלחמה. החקלאים, החקלאיות ובעלי המשקים קיבלו את החניכים והחניכות בקבלת פנים חמה והודו להם ולצוות החינוכי על רוח ההתנדבות והחשיבה הרבה שהם מעניקים לעבודת האדמה הרבה בימים אלה. גאים בכם!

חניכים וחניכות מצפית צעדו למען החטופות והחטופים שכבת י"ב מצפית השתתפה בצעדת הנוער למען החטופים ביוזמתם ובהובלתם של בני הנוער מכפר עזה. את הצעדה יזמו בני הנוער של קיבוץ כפר עזה, באוקטובר, ואחרים 7 שעשרות מחבריו נרצחו ב עדיין חטופים בעזה. הצעדה יצאה מכיכר החטופים בתל אביב והסתיימה מול משכן הכנסת. הקריאה של הנוער חדה וברורה: להחזיר את כולם(!) הביתה. עכשיו! גאים בבנות ובני הנוער הערכיים שלנו שנטלו חלק ביוזמה כה חשובה.

www.yoav.org.il

8

2024 פברואר

Made with FlippingBook - Share PDF online