החאן - פונדק הרוחות/נתן אלתרמן

גלגולו של פונדק

מלונות הדרכים בעולם ההלניסטי ובאימפריה הביזנטית נקראו פַנְדוֹקִיוֹן, מילה יוונית שפירושה "מקבל-כל". מקומות אלו שימשו לעיתים קרובות כבתי בושת. ואולם, כל מי שיצא למסע ממושך נזקק לשירותיהם, והם הפכו לאתרי מפגש בין שכבות אוכלוסייה שונות. התפתחות התעבורה האווירית והיבשתית ביטלה את הצורך היו אלה עדיין מוסדות חשובים. 19- בפונדקים, אך עד המאה ה גם בספרות האירופית הכללית של התקופה כיכב הפונדק כמקום התרחשות פופולרי והפונדקית הייתה דמות נפוצה ביצירות, לעיתים קרובות כאישה מופקרת. עם הזמן מוטיב הפונדק מצא .19- את דרכו מהספרות הכללית אל ספרות ההשכלה במאה ה יותר מאוחר היה הפונדק יסוד מרכזי ביצירות העבריות שנכתבו בארץ ישראל המנדטורית. הוא כיכב בשיריו של נתן אלתרמן וגם הופיע במחזה הביכורים שלו, "פונדק הרוחות". אחרי קום המדינה נעלם הפונדק מהספרות העברית; כפי , "שום מקצוען 1977- שכתב מנחם בן ב"ידיעות אחרונות" ב ספרותי צעיר לא ישתמש עכשיו במילים 'פונדק', או 'פונדקאית' האלתרמנית".

03.08.2018 , מוסף הארץ מהשפה פנימה - פנדקאות, על פי אילון גלעד, מתוך בע"מ הארץ כל הזכויות שמורות להוצאת עיתון ©

עיצוב תמונה: נוטלסטודיו

19

Made with FlippingBook - Online catalogs