החאן - תעלולי סקפן

"כה רבה גדולתו של מולייר, שכל הקורא בו מחדש מתפעם ממנו מחדש. מחזותיו גובלים בטרגדיה; הם אחוזי חרדה; אין איש מרהיב עוז לחקותם. מדי שנה נוהג אני לעיין בכמה ממחזותיו של מולייר ממש כשם שהנני מעיין פעם בפעם בפיתוחי הצורות אצל אמני איטליה הדגולים, שכן אנו, קטני האדם, איננו מסוגלים לעצור בקרבנו את שגבם של הדברים האלה לאורך ימים ועל כן מצווים אנו לשוב אליהם מפרק לפרק, כדי לרענן את רשמינו."

אודי רוטשילד, נילי רוגל, אריה צ'רנר

19

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online