החאן - תעלולי סקפן

יהויכין פרידלנדר, אריה צ'רנר

תעלולי סקפן

סקאפן, אבי עומד לבוא הנה יחד עם האדון ז'רונט והם מתכוונים לחתן אותי. ב: ָ ט ְ אוֹק זה הכל? ן: ֶ פּ ַ ק ְ ס לא, אינך יודע מה שורש דאגותי. ב: ָ ט ְ אוֹק עליך רק לומר לי. ן: ֶ פּ ַ ק ְ ס שמע, סקפן, אם תמציא משהו, אם תחבל איזו תחבולה לחלץ אותי מן הסבך ב: ָ ט ְ אוֹק שנתקעתי בו אהיה חייב לך יותר ממחיר חיי. ספר לי. ן: ֶ פּ ַ ק ְ ס ניה למסעם לרגל העסק שהם ֳ ּא ָ ובכן, לפני חודשיים הפליגו האדון ז'רונט ואבי ב ב: ָ ט ְ אוֹק שותפים בו ובצאתם הפקיד אותך אבי להשגיח עלי ואילו את סילבסטר הפקיד מר ז'רונט להשגיח על ליאנדר. לאחר זמן מה פגש ליאנדר בצועניה צעירה והתאהב בה. יום אחד נלוויתי אליו לבקר אצל שכיית חמדה שלו ועוד אנו הולכים בדרך שמענו פתאום קולות אנחה ובכי מר עולים מתוך בית קטן בסימטא נידחת שעברנו בה. אנו באים לתוך חדר גדול והננו רואים אישה זקנה ענוגה ַ נוטה למות ועל ידה נערה בוכיה שהדמעות שוטפות את פניה והיא יפה ו עד להרעיד לב. מימי לא ראיתי יצור נאה כזה. אהא. אני כבר מבין לאן זה מוליך אותנו. ן: ֶ פּ ַ ק ְ ס כל אדם היה מוריד דמעות כמים בראותו אותה מתרפקת על האישה הגוועת וקוראת לה אמי היקרה. כל נפש היתה נרעשת עד היסוד למראהו של טוב הלב השופע הזה. באמת, זה מרעיש על היסוד. אני רואה שפשוט התאהבת. ב: ָ ט ְ אוֹק אדוני, תן לי לסכם בשתי מלים. )לסקפן:( מרגע זה אוחזת האש בליבו. אין הוא ר: ְ ט ְ ס ֶ ב ְ יל ִ ס פוסק מלהרעיף תנחומות על לב היתומה העלובה ובלי זה חייו אינם חיים. בי. אומרים לו שהנערה, אף שאין רכוש לה ואין לה תומך, היא ממשפחה הגונה, חיזורים. מכשולים ֵ דול מ ְ ואם אין הוא נושא אותה לאישה, הריהו מתבקש לח אלה מגבירים בו את האהבה. הוא הופך בדעתו, הוא מתחבט, הוא מתלבט, הוא בא לידי החלטה: ועכשיו הוא נשוי איתה מזה שלושה ימים. אני מבין. ן: ֶ פּ ַ ק ְ ס עכשיו תוסיף לזה את אבא שלו שחזר פתאום, אף שהיה עליו לחזור רק בעוד ר: ְ ט ְ ס ֶ ב ְ יל ִ ס חודשיים; ותוסיף את הדוד שגילה את סוד הנישואין שלנו; ותביא בחשבון אשתו השניה, שנישאה לו, ֵ שעכשיו רוצים לחתן אותנו עם בתו של מר ז'רונט מ כפי שיש אומרים, בטרנט. מה - זה הכל ? בחיי, עניין של כלום, ואתם אובדי עצות! לא שווה את הרעש. ן: ֶ פּ ַ ק ְ ס ן: ֶ פּ ַ ק ְ ס הה, סקפן. סקפן, לו ראית אותה אז, היית מתפעל מהדר יופיה. אני כבר מתפעל. ַ איזו שאלה. אני בטוח. עוד לא ראיתי ו ב: ָ ט ְ אוֹק ן: ֶ פּ ַ ק ְ ס ב: ָ ט ְ אוֹק

2

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online