מגזין 261 קופה רושמת - חדשנות ומצוינות בקמעונאות

מגמות בקמעונאות

סגירת החנויות מתרחשת כשברקע, חברת האם אמזון מחדשת סניפים ומרחיבה את מספר החנויות הפיזיות שלה זה סימן שאמזון משנה את אסטרטגיית החנויות הפיזיות שלה? למה הול פודס סוגרת ופותחת חנויות והאם

חנות חדשה הול פודס- צילום אריק ינאי

28 2022 אוגוסט | 261 גליון | קופה רושמת

Made with FlippingBook - Online magazine maker