מגזין 263 קופה רושמת - חדשנות ומצוינות בקמעונאות

,263 פס מדף שצורף למגזין להצבה על המדף בנק' המכירה

Made with FlippingBook Learn more on our blog