מגזין 263 קופה רושמת - חדשנות ומצוינות בקמעונאות

חדשות

חדשות מהארץ מיליון שקלים: יקי 8.5 תובע פיצויים של ודמני נגד שופרסל כלכליסט מדווחים שאחרי שהודח מהחברה ומתפקידו כיו״ר דירקטוריון שופרסל בחודש אפריל, יקי ודמני מיליון 8.5 תובע את רשת השיווק ודורש פיצויים בגובה שקלים, ובמקביל גם מפרסם שורה של טענות כלפי החברה. במכתב ששלח ודמני לעורכי הדין של שופרסל באמצעות עורכי הדין שלו, נכתב שהוא נחשף ל״אי סדרים חמורים ביותר בהתנהלות החברה ובממשל התאגידי שלה. לצד אי סדרים קשים בהתנהלות הכספית ובדיווחים השונים, בניגוד לחובותיה לרשות ניירות ערך״. במכתבו, ודמני טוען שהיו כשלים בהעברת מידע כשאבכהן כיהן כמנכ״ל, כשמידע מהותי הועבר לא פעם באיחור, שלעיתים עבר מידע חלקי בלבד ולפעמים לא הועבר מידע כלל. הוא מביא לדוגמה את פרויקט אמריקן אאוטלט, שגרם להפסדי ענק לחברה, וגם את הפסקתן של פעילויות ספציפיות בתחום המזון, שעליהן שמע רק דרך העיתון למרות שהדירקטוריון החליט שהחברה תפעל בתחומים אלה. עוד טוען ודמני שהוסתרה גם עלייה בהוצאות ההנהלה והמטה, שלא דווח לדירקטוריון על קידום של בכירים משכורות ששולמו לחבר הנהלה 10 בהנהלה, וש המקורב לאברכהן בגלל פרישה מוקדמת הוסתרו מדירקטוריון. כלכליסט עוד מדווחים שרשות ני״ע בוחנת אירועים שונים שקשורים בחברה, אלא שלבדיקה הזאת מצטרפים עכשיו לראשונה גם טענותיו של ודמני.

ומינימרקטים פרטיים, יצא לבחון מה תהיה ההשפעה של מהלך העלאת המחירים של יוניליוור על ענף המזון. בסקר, לדברי גלובס, נשאלו בעלי חנויות המזון הקמעונאיות איך יתמודדו עם העלאת המחירים של יוניליוור. מהקמעונאים אמרו שיורידו את מוצרי יוניליוור 40% כ מהמדפים בעקבות העלאות המחירים. באופן מעניין, מצאה גם שבקרב הסופרמרקטים הגדולים CofaceBdi 70% עובדים ומעלה), כ- 50 (כאלה שמעסיקים מהמנהלים אמרו גם הם שיורידו את מוצריה של יוניליוור מהמדפים בעקבות העלאות המחירים. בתוך כך, בקרב הקמעונאים שאמרו שלא יורידו את אמרו שעליית המחירים 83% המוצרים מהמדפים, תגולגל על הצרכנים במלואה. מהמשיבים לסקר מאמינים שיבואני ויצרני 82% בנוסף, 70% מזון נוספים יודיעו על העלאות מחירים, בעוד שכ סבורים שתהיה השפעה ללחץ הציבורי והצרכני, והוא יגרום לביטול, לדחייה או לצמצום של עליות המחירים. ההשפעה של המס על המשקאות: חלשה יחסית לפי הערכות של משרד האוצר, שמתבססות על נתונים של סטורנקסט, המס על המשקאות הקלים יכניס יותר מכפי שהוערך בתחילה. 2.5 לקופת המדינה פי הסיבה לכך היא, שהשפעתו של המס לא הייתה משמעותית מספיק והירידה בצריכת המשקאות הקלים הייתה מתונה יותר מכפי שצפו. לפי הנתונים, ההערכות הן שהכנסות המדינה מהמס מיליון שקלים, 780 יגיעו לכ- 2022 על המשקאות ב לעומת ההערכה הראשונית של משרד האוצר שהסכום מיליון שקלים. 380 הזה יגיע ל להכנסה הישירה מהמס מתווספת גם ההכנסה מהמע״מ, שיחד איתו ולאחר ההתייקרות במחירי 920 המשקאות, ההכנסה הכוללת של המדינה תגיע לכ מיליון שקלים. למרות התוצאות, המטרה של המס על המשקאות הקלים, כמו גם המס שהוטל על הכלים החד פעמיים, לא הייתה להגדיל את הכנסות המדינה, אלא לצמצם את צריכתם של המשקאות הקלים שמזיקים לבריאות, וגם את צריכתם של הכלים שמזיקים לסביבה. , נע 2022 היקפו של המס, שנכנס לתוקפו בחודש ינואר אגורות לשקל על כל ליטר משקה ממותק. 70 בין

40% הקמעונאים הפרטיים מגיבים: מאיימים להוריד את יוניליוור מהמדפים שלהם באוגוסט, ענקית המזון יוניליוור

בנובמבר 1 הודיעה שב היא תעלה את המחירים של כל המוצרים שלה, בעוד שהקרמבו התייקר כבר בתחילת אוקטובר. בתוך כך, גלובס מדווח שסקר , שבו CofaceBdi של חברת מכולות 130 השתתפו כ

4 2022 נובמבר | 263 גליון | קופה רושמת

Made with FlippingBook Learn more on our blog