עיתון - לשון. כנס "לשון ראשון" ה 13 לשפה העברית

© תשבץ היגיון מבית ההגיונריה מאת: ליאור ליאני | המגדיר לפצחן - / © 7( ) 3,2( 5( 1 2 3 4 5 6 7 8 תער ו כ ות אמנ ות | מופעים | ערב י מקו ר | מושב ים מקצ ועי ים | לשפה העבר ית: ד י ו נ ים ו מפגשים 13 - כ נס “לשו ן ראשו ן “ ה

: מאוזן )7( . זה בסיסי שהוא עדיין יושב שבעה על אשתו 1 )3,2( . במלחמה בין השניים הוא נועץ סכין שנייה 7 )5( . בית עם שני עמודים נמצא בגליל התחתון 9 )5( ) . חלוקה או כפל של אינץ' אחד (מ 10 )3( . הנה הוא חזר ופתח באש 11 )4( . שילם עבור הנזק במסעדה איטלקית 12 )4( ) . שוב שם הכי זול (מ 14 )3( . פזמון חוזר אחד ודי 15 )5( . ציפורניים של תשע בהמות 17 )5( . עבדנו בגינה, אנחנו יכולים לשבת 18 )5( ) . היא יכולה להכות (מ 20 )4,3( . הורידי מהירות במושב שברמת הגולן 21 : מאונך )4( . לפי שאלת הקצין, אפשר להגיד שאין לו אומץ 2 )5( . השקעתי, ואחרי ציון טוב מגיע חצי ציון גרוע 3 )3,2( ! . שלא תהיה דליפה 4 )6( . תשפשפי ראי אחרי שיש פנצ'ר 5 )3,6( . הדוקטור ללשון מתעקש להיכנס למקרר כזה 6 )9( . אני לא מחזיק מישהו קיצוני וילדותי 8 )2,4( . מעורר בה אי נוחות לראות את הוראת העיר 13 )5( . חי בין עלים ונשאר כך גם אם מעלים 15 )2,3( ? . לאיזו מטרה עולה השלטון 16 )4( . מרכז הנשק נמצא באזור בו שוכנות ישראל ושכנותיה 19 4(

10

9

11

(

14

13

12

16

15

19

18

17

4,3(

20

21

5(

higayon1@gmail.com באתר: | * 3701: לפרטים ולהרשמה | היכלהתרבותמאיר ניצן, ראשון לציון | 20:30 | 5.2 | יוםרביעי | יוֹן ָּ ג ִ ה ַ י ה ֵ צ ְ בּ ְ שׁ ַ י תּ ֵ ב ְ לחוֹב ֶ ישׁ ִ ת ָ נ ְ שּׁ ַ סה ֶ נ ֶ כּ ַ ה

-

ג׳ימבו ג׳יי | ״ מתוך ״עשיתי | עושים בשפת הסימנים

מה זה שירתי? עשיתי צבא טירונות בשבטה, משם ג'נין אחר כך חטמ"ר עציון, נעלין שמירות עם הנח"ל, אימון בגולן אחר כך עשיתי גם קורס מפקדים עשיתי פטרול עם מג"ב עשיתי שמירות שמונה-שמונה בקו עשיתי קפה שחבל על הזמן שחור, חזק, להתעורר במארב עשיתי מעצר בחברון עשיתי אחת מלחמת לבנון כשעשיתי קצינה בבאר שבע בבית החייל אז אמרו "תעשה כבר קצת קבע חבל" איך המ"פ עשה לי? "עשית פה חיל" אבל וואלה אני לא רציתי אמרתי לא קבע ולא נעליים אני את שלי עשיתיעשיתיעשיתיעשיתיעשיתיעשיתי מה זה טיילתי? עשיתי את הודו 2020 20:30 . : higayon1@gmail.com - Facebook

3,6(

) 2,4(

-5

(

4(

3701 .*

16:00| 5.2| יוםרביעי | שיריםוסימנים אודיטוריום | היכל התרבות מאיר ניצן

טיול

קפה

צבא

עשיתי

שתי אושיות תרבות מעולמות שונים במשפחה אחת. האב, יהושע סובול מחזאי, במאי וסופר הבן יהלי סובול, יוצר מוזיקה, סולן ״מוניקה סקס״

2020

2009

1995

1972

1971

1932

מחזהו הראשון של יהושע "הימים הבאים" מוצג לראשונה בתיאטרון חיפה

יהושע זוכה בפרס התיאטרון הישראלי על מפעל חיים

יהלי סולן להקת "מוניקה סקס" שמוציאה אלבום בכורה "פצעים ונשיקות"

הסובולים מגיעים לכנס השפה העברית

ליהושע ועדנה נולד בן, שמו יהלי

יהושע סובול נולד בישראל שנקראת אז פלשתינה

אודיטוריום | היכל התרבות מאיר ניצן | 20:30 | 5.2 | יום רביעי | עברית בין דורית

7

Made with FlippingBook Ebook Creator