עיתון - לשון. כנס "לשון ראשון" ה 14 לשפה העברית

עברית בסגר

הפעילות מתבצעת בתמיכת משרד התרבות והספורט

9 - 1 1 . 2 . 2 1 | ש ל י ש י ע ד ח מ י ש י | כ " ז - כ " ט ב ש ב ט ת ש פ " א | ל ש פ ה ה ע ב ר י ת 1 4 - כ נ ס “ ל ש ו ן ר א ש ו ן “ ה

האם השפה באמת מחברת בינינו? מאת ד"ר רוביק רוזנטל

קשות בכנסת ובתקשורת בין נציגי המפלגות. השפה החרדית ושפת החילונים עמוסות בקודים ובאסוציאציות המרחיקים יותר מאשר מקרבים. דוברי המחאה המזרחית משתמשים במונחים ובטיעונים המקוממים את הצד האחר במחלוקת. ליהודים ולערבים מערכות מושגים מתנגשות, שלא לדבר על השפות השונות, הערבית והעברית. בענייניםאלה נעסוק במושב מיוחד בכנס "לשון . מרים פרץ, אם שכולה שהפכה 14- ראשון" ה לסמל מאמינה בשפה מאחדת, בעוד ב. מיכאל, פובליציסט וסטיריקאי חד לשון רואה באור אחד אתמקור השסעים בחברה ואתהאפשרות שהשפה תגשר עליהם. אבי בניהו, שעבד לצד פוליטיקאים רבים ישפוך אור על שפתם.

במקום לאחות אותם. לכך יש להוסיף שנת בחירות קולנית, וממשלה שבה היה המפריד רב מן המשותף. לכאורה, השפה העברית אמורה לסייע באיחוי הקרעים ולקרב בין הקבוצותהשונות. הרי שפה נועדה לחבר בין בני אדם, לאפשר להם לתקשר. השפה מצליחה למלא את התפקיד הזה בזכות העובדהשלמילים ישמשמעותהמוכרת לדוברי השפה. כולנו יודעים מהם פה ואוזן, הר ועמק, אהבהוקנאה,ממשלהוכנסת. ובכלזאת,מסתבר שלשפה אין רק תפקיד מקרב ומאחד, אלא גם תפקיד המחריף מחלוקות. לכל צד במחלוקת ובשסעים יששפהמשלו המשרתתאתאמונתו ואת ערכיו. הדבר בא לידי ביטוי בקרבות לשון

החברה הישראלית עמוסה כבר מימי היישוב והעליות הראשונות בשסעים ובמחלוקות ממינים שונים. השסע הפוליטי יוצר קבוצות בעם הניצבות לקרבות על רעיונות ועל מנהיגים. השסע בין חרדים, דתיים לאומיים וחילונים יוצר קרע בחברה כולה ולעיתים בתוך המשפחה. השסע העדתי ניזוןמעוולותהעבר,אבלמסרבלהיעלם. השסע בין אזרחים יהודים וערבים מלווה את המדינה מאז קמה. שסעים ומחלוקות כאלה יש גם במדינות וחברות אחרות, אבל דומה שבישראל הצפופה והדינמית הם מדממים וחריפים. תקופה הקורונה, שבה יש לכל בית ישראל מלחמה משותפת נגד וירוס קטלני ועקשן, החריפה במקרים רבים את השסעים

אריק סולטן צילום:

סיון פארג׳ צילום:

שידור חי מהיכל התרבות מאיר ניצן | 20:30 | 11.2 | יום חמישי | שפה משסעת –שפה מאחדת

Made with FlippingBook Learn more on our blog