מעברים בעמק - חוברת עסקים מקומיים - 2021

אתר ירוק לבן מבית מעברים בעמק אנשי מקצוע, בתי עסק, נותני שירותים וכולם מהאזור- קרוב לבית!

מעברים בעמק עוברים לקנות ירוק לבן ומקדמים את הכלכלה המקומית

www.maavarim-baemek.org.il מעברים בעמק

www.ylv.co.il ירוק לבן בעמקים

f

f

Made with FlippingBook HTML5