חוברת הפעילות של עמותת הוותיק גליל מערבי 2020 - 2019

תוכן עניינים

3 4 5 6 7 8 10-14 15 16-17 18-51 19 20-21 22-23 25-24 26-30 30-34 35-39 40-47 ברכת ראש המועצה - משה דוידוביץ׳................................................................ בפתח החוברת ............................................................................................................... מוסדות עמותת הוותיק ............................................................................................. ............................................................................... פרטי התקשרות משרדי העמותה מרכז יום לוותיק "נווה אשר"...................................................................................... "קהילה תומכת" במטה אשר..................................................................................... שירותים נוספים בעמותה .......................................................................................... תוכנית הטיולים השנתית............................................................................................. רשימת המקשרים בישובים ............................................................................ .................................... "יהל" המרכז הלימודי לוותיקי מטה אשר והסביבה מידע כללי לשנת הלימודים תש״ף......................................................................... סדרי הרשמה ותשלום................................................................................................... מערכת הקורסים לימים א'-ג' דף מרוכז ........................................................... הספיישלים של יום ד׳ - רשימה מרוכזת ........................................................... רשימת הקורסים המוצעים ליום א' ..................................................................... רשימת הקורסים המוצעים ליום ב' ...................................................................... רשימת הקורסים המוצעים ליום ג' ....................................................................... הספיישלים של יום ד׳ - מבחר סדרות וקורסים קצרים............................... דף הרשמה לקורסים בימים א' – ג' .. .................................................................... דף הרשמה לקורסים קצרים .................................................................................... לוח אירועים וחופשות ב"יהל" ................................................................................ 49 50 51

חפשו אותנו בפייסבוק!

2

Made with FlippingBook - Online magazine maker