חוברת מידע - עמותת הוותיק גליל מערבי 2021 - 2022

סדרי הרשמה ותשלום עיינו בחוברת הפעילות, סמנו את הקורסים הרצויים לכם מתוך המבחר והרכיבו לעצמכם מערכת אישית. מלאו ) או באתר 45 ' את דפי ההרשמה המצורפים בחוברת (עמ עם כל 10/9/2021 - לא יאוחר מ העמותה ושילחו אלינו הפרטים הנדרשים.

באמצעות כרטיס אשראי ₪ 100 ההרשמה לקורסים כרוכה בתשלום דמי הרשמה ע"ס בלבד. (לימית או אירית) 04-9563188 / 9 החיוב במשרדי "יהל" או באמצעות הטלפון איך לשלוח את דפי ההרשמה? www . vatik . org . il . באמצעות האתר של עמותת הותיק - כתובת האתר : 1 היכנסו לאתר, מלאו אתהפרטיםהנדרשים והירשמו לקורסיםשבחרתםבהתאםלהנחיות (ראו בדף הבית - מדריך הרשמה לחוגים ב"יהל")

(לידי ימית) 04 9563196- - . בפקס 2

. בדוא"ל - ניתן לסרוק את דף ההרשמה ולשלוח במייל לכתובת: 3 b_yahel@zahav.net.il שימו לב! יש לוודא במשרדי "יהל" שטופס ההרשמה שלכם התקבל.

10/10/21 - חשוב לדעת: תכנית הקורסים בחוברת היא לסמסטר הראשון שיפתח ב 3/2/22 - ויסתיים ב

• פתיחת כל אחד מהקורסים מותנית במספר הנרשמים מראש. • ההרשמות הן לקורס מלא בלבד, לא ניתן להירשם להרצאות בודדות (אלא אם צוין אחרת). • הקדימו להירשם והבטיחו מקומכם! הרשמה מוקדמת תסייע להחלטה על פתיחת הקורס. • בקורסים בהם מספר המקומות מוגבל תינתן עדיפות בהרשמה לחברי העמותה. • לא תתקבלנה הרשמות טלפוניות! • על ביטול הרשמה ו/או השתתפות בקורס יש להודיע בכתב למזכירות "יהל" • על שינוי קורס יש לפנות בכתב למזכירות "יהל" ולקבל את אישור המזכירות. • למעוניינים, ניתן לתאם פגישת ייעוץ במשרדי "יהל" במהלך הקיץ. יעוץ: סדרי תשלום השתתפות בקורס/ים ובסדנאות ב"יהל" מחייבת את המשתתף בתשלום דמי הרשמה ושכר לימוד, בהתאם להנחיות המפורסמות להלן. שימו לב! הרשמתכם לקורסים ולמערך ההסעות, תכנס לתוקף רק עם קבלת דמי ההרשמה (ראו סדרי הרשמה). ₪ 100 ע"ס

24

Made with FlippingBook Annual report maker