חוברת מידע - עמותת הוותיק גליל מערבי 2021 - 2022

www.vatik.org.il •‡˜ƒƒ‚ ˜˜ƒŒ ‡–Œ Š‡Š€ 2021 - 2022 ʡʿʴʹʺ

Œ ‡ŒƒŠ— ƒ’ ‚’‚ƒ ƒ”‡ * ‡‡ƒ ˜‡Œ‡ƒ ƒ‡„ ˜‡–‡~ ‚‰‡–

—•—• –Œ –’‚ ˜‰‡–‰Š –ƒ•Œ‚ ‡’ Š„ “‰ •‡ŠƒŒ— ‚‰‡–‰‚ –ƒ‡~ ƒ ‹ ‹‡–’‚ œ”ƒ‚ƒ ƒ˜€ “ƒ• “‰ ˜…’—Œƒ ‡ŒŽ ˜ƒ‡~

Made with FlippingBook Annual report maker