עמותת הוותיק גליל מערבי - חוברת מידע - תשפ"ג 2022-2023

קורס מתקדם לגמלאים מובילים בישובים בנושא התפתחות בתקופות חיים מאוחרות הקורס מיועד לאנשים המעוניינים להשתלב במסגרת הובלת תהליכים לקידום תקופת החיים החדשה בישובים. מטרות הקורס: • הקניית ידע להבנת ייחודיות תקופת החיים החדשה ולמידת כלים ממשיים למימוש התבונה האישית ושאר האתגרים בתקופת חיים זו. • אוריינטציה לתקופת החיים החדשה – "מתבונה לתבונה מעשית". העלאת המודעות האישית והמקצועית לעולמו הפנימי, צרכיו ועוצמותיו של בן תקופת החיים החדשה. • הקניית ידע ומיומנויות לעבודה אישית וקהילתית עם בני תקופת החיים החדשה. • מודלים לבניית שותפות בין אנשי המקצוע למשתתפי הקורס. במרכז הקהילתי (מתנ"ס) 20/11/22 המפגשים בהנחיית עינת פורת עמוס - יתקיימו החל מ 12:30-9:00 אחת לשבוע בימי א' בין השעות למשתתף לכל התכנית ₪ 200 עלות:

" 2022 תכנית "מביטים קדימה " היא תכנית משותפת של עמותת 2022 תכנית "מביטים קדימה הוותיק ו"מעברים". התכנית תומכת בהכנה לתקופת החיים החדשה במגוון רחב של היבטים: היבטים רגשיים ונפשיים, ידע כללי על התקופה, התארגנות

כלכלית, זכויות וחובות, צוואות ירושות ועוד נושאים הרלוונטיים לגמלאים הצעירים. צוות התכנית נפגש עם צוות מוביל של הישוב בתהליך מקצועי ומסודר בו נפרשות האפשרויות ומתקבלת החלטה על התכנית המתאימה ביותר לישוב מבין מגוון הנושאים הרלוונטים. 050-8515622 ורד אריאל אנו מזמינים את היישובים לפנות אלינו - "60- יזמות ותעסוקה לגמלאים–"הפלוס ב תכנית של המשרד לשוויון חברתי ואשל - הג'וינט, בשיתוף "עמותת הוותיק" ו"מעברים". לאנשים המעוניינים לחזור למעגל העבודהאו להקים יזמות לאחר הפרישה יינתנו כלים מגוונים כגון: כתיבת קורות חיים, הכנה לחזרה לשוק העבודה, קורסים דיגיטליים, השמה וליווי למציאת עבודה ועוד. amiv@mwg.org.il : דוא"ל 050-6230723 :" לפרטים יש לפנות לעמי וקנין מ"מעברים

11

Made with FlippingBook flipbook maker