עמותת הוותיק גליל מערבי - חוברת מידע - תשפ"ג 2022-2023