עמותת הוותיק גליל מערבי - חוברת מידע - תשפ"ג 2022-2023

שנת הלימודים תשפ"ג - מידע כללי 06/11/22 ' שנת הלימודים תיפתח ב"יהל" ביום א הקתדרה ללימודים לוותיקי מטה אשר והסביבה – "יהל", מופעלת ע"י עמותת הוותיק גליל מערבי, בחסות המועצה האזורית מטה אשר. הקתדרה מציעה מגוון רחב של קורסים וסדנאות המתקיימים לאורך שנת הלימודים ובהתאם ללוח החופשות המופיע בסוף החוברת.

הלימודים ב"יהל" מתקיימים בימים א'- ה' ) 23-22 ' ( ראו מערכת בעמ בימים א'-ג' מתקיימים קורסים סמסטריאליים ושנתיים

. 10:45 – 9:30 - השיעור הראשון . 12:30 – 11:15 - השיעור השני )24 (ראו בעמ' בימי ד׳ וה׳ מתקיימות סדרות קצרות

סידורי הסעה: בימים א'-ג' ההסעות מיישובי מטה אשר ובחזרה מאורגנות ע"י "יהל" ומותאמות לשעות הפעילות. תוכנית ההסעות תקבע לאחר סיום תהליך ההרשמה ותועבר לידיעת המקשרים לפני תחילת שנת הפעילות. בימי ד׳ וה' ההגעה ליהל הינה הגעה עצמאית.

19

Made with FlippingBook flipbook maker