עמותת הוותיק גליל מערבי - חוברת מידע - תשפ"ג 2022-2023

shlomitadamit@gmail.com

050-7654303

054-4527278 052-3482770

nt 52 nt 52@ walla . com gamlial.sh@gmail.com lahav _ yt @ eilon . org . il ddrahmani@gmail.com yaronriki1@gmail.com Osnati60@gmail.com gilalap @ bezeqint . net shorshio@outlook.com veredasportas@gmail.com michalgc@walla.co.il pooa_reuven@walla.co.il orna1957@gmail.com bareldana@hotmail.com nbnyth246@gmail.com navaerez1948@gmail.com smadarbarr@gmail.com marco . ofra @ gmail . com anibh@walla.com

055-6652416

052-3738824

052-4264923

0584-055663

052-8689813

052-2846601

054-4941782

052-3794886

052-7432111

052-3268817

050-2204046

052-5611149

054-7212091

052-4382632

0523-749419

052-3750002

052-3745165

cafri @ cabri . org . il

0528-011500

orit . shenhar @ gmail . com hedva . vardi @ gmail . com

050-3200731

052-8346495

mugan @ loh . org . il

054-4993624

taggerhh@gmail.com

0544-993787

briut@loh.org.il

052-3727508

evahhagag@walla.com tullap@walla.co.il ruti16@bezeqint.net reuven 132 nt @ walla . com

050-2911100

050-2911100

052-6703103

050-8515620

16

Made with FlippingBook flipbook maker