עמותת הוותיק גליל מערבי - חוברת מידע - תשפ"ג 2022-2023

6.10.22 ההרשמה עד דף הרשמה ליהל שם פרטי __________________ משפחה _______________

ניתן להירשם באמצעות האתר www.vatik.org.il

_____________ (מלא) ________________ תאריך לידה ספרות) 9 ( מס’ תעודת זהות כתובת ___________________________ מס’ טלפון _______________ ________________________@_____________________ כתובת דוא"ל: טלפון___________________________________ + איש קשר לשעת חירום לא מעוניין/נת בסידורי הסעה לקורסים השנתיים ימים א׳- ג׳? כן הקורסים שבחרתי:

הערות

שם המורה

שם הקורס הבחירה שלי

1 יום א' שיעור

2 יום א' שיעור

1 יום ב' שיעור

2 יום ב' שיעור

1 יום ג' שיעור

2 יום ג' שיעור

(יש לסמן את בחירתך במשבצת המתאימה) נבחרת הסדרות הקצרות

״למי קראת זקן!?״- תיאטרון קהילתי הילה חן הלנה בן יונה חדר כושר למוח /

ותיקים למען אקלים

ד"ר עופר שחר אריכות חיים בריאה / הסודות הקטנים של האמנים הגדולים אורלי גונן

נעמה לינדמן להיות בטבע /

נסיה שכטר מסע בבלקן /

ד״ר ארז בודה שימוש חכם בטלפון חכם /

/ אריאל הכהן עולמו המופלא של המקרא

יורם פורת אדם מחפש משמעות – מסעות בעולם /

ידוע לי כי ההרשמה לקורסים מחייבת אותי בתשלום שכר לימוד בהתאם לנוהל. ידוע לי כי על ביטול השתתפותי בקורס עלי להודיע בכתב למזכירות "יהל", לא יאוחר מהמפגש השני של הקורס. שם:_______________ חתימה_______________

b _ yahel @ zahav . net . il מלאו, חתמו ושלחו כתמונה מצורפת בדוא"ל לכתובת: יש לוודא כי הטופס התקבל במשרדנו. 054-8995759 או בוואטסאפ לפלאפון

49

Made with FlippingBook flipbook maker