עמותת הוותיק גליל מערבי - חוברת מידע - תשפ"ג 2022-2023

סדרי הרשמה ותשלום עיינו בחוברת הפעילות, סמנו את הקורסים הרצויים לכם מתוך המבחר והרכיבו לעצמכם בחוברת או באתר העמותה) 49 מערכת אישית. מלאו את דף ההרשמה המצורף (עמ' עם כל הפרטים הנדרשים. 6.10.22 ושילחו אלינו לא יאוחר מ-

• מספר המקומות מוגבל - הקדימו להירשם והבטיחו מקומכם! • פתיחת הקורסים מותנית במספר הנרשמים מראש. • ההרשמות הן לקורס מלא בלבד, לא ניתן להירשם להרצאות בודדות.

איך נרשמים לקורסים?

1 . www.vatik.org.il באמצעות האתר של עמותת הותיק - כתובת האתר: היכנסו לקתדרה יהל, בחרו את החוגים שתרצו (להנחיות ראו בדף הבית - מדריך הרשמה לחוגים ב"יהל") 1 . b_yahel@zahav.net.il בדוא"ל - ניתן לצלם את דף ההרשמה ולשלוח במייל לכתובת: 1 . 054-8995759 : בוואטסאפ – ניתן לצלם את דף ההרשמה ולשלוח כתמונה מצורפת למספר שימו לב! יש לוודא במשרדי "יהל" שטופס ההרשמה שלך התקבל לא תתקבלנה הרשמות טלפוניות! סדרי תשלום • גביית שכר הלימוד תתקיים במזכירות "יהל" בתחילת שנת הלימודים. ניתן להקדים ולשלם לפני תחילת הלימודים באמצעות כרטיס אשראי . 04-9563188 : בטלפון • יחויבו עם תשלום הקורס הראשון. ₪ 100 דמי ההרשמה בסך • לנרשמים לקורסים סימסטריאליים ושנתיים – מקורס שלישי ואילך, תינתן הנחה בשכ"ל לכל קורס נוסף . • יש לסיים את תשלומי שכר הלימוד עד השבוע השלישי של שנת הלימודים. • ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי, מזומן או צ'קים לפקודת: עמותת הוותיק לחודש. 20 ותאריך פירעון

20

Made with FlippingBook flipbook maker