עמותת הוותיק גליל מערבי - חוברת מידע - תשפ"ג 2022-2023

לוח פעילויות וחופשות לשנת הלימודים תשפ״ג 2023 - 2022

פעילויות וחופשות בימי החופשה המצוינים בטבלה לא יתקיימו לימודים ביהל

חודש

06.11 ' שנת הלימודים ב"יהל" תיפתח ביום א .22.11 - יש לסיים את תשלומי שכר הלימוד עד ה

2022 נובמבר

24.11 ' האירוע השנתי של עמותת הוותיק יתקיים ביום ה פרטים בהמשך.. באולם המופעים בכברי. כולכם מוזמנים!

26.12 ' ועד יום ב 20.12 ' חופשת חנוכה מיום ג 27.12 ' חזרה ללימודים ביום ג

2022 דצמבר

הלימודים כרגיל.

2023 ינואר

.22.2 ' סיום סמסטר ראשון ביום ד 26.2 ' הסמסטר השני מתחיל ביום א

2023 פברואר

7.3 ' ועד יום ג 6.3 ' חופשת פורים מיום ב 8.3 ' חזרה ללימודים ביום ד 13.4 ' עד יום ה 2.4 ' חופשת פסח מיום א 16.5 ' חזרה ללימודים – יום א 25.4 ' יום הזיכרון - יום ג

2023 מרץ

2023 אפריל

הלימודים כרגיל.

2023 מאי

21.6 ' סיום שנת הלימודים – יום ד

2023 יוני

סדרות הקיץ של יהל – פרטים בהמשך

2023 יולי

ייתכנו שינויים ועדכונים בתוכנית בהתאם לאילוצים ועפ"י החלטות יהל.

51

Made with FlippingBook flipbook maker