עמותת הוותיק גליל מערבי - חוברת מידע - תשפ"ג 2022-2023

יהל הקתדרה ללימודים לגיל השלישי לוותיקי מטה אשר והסביבה מידע לשנת הלימודים תשפ"ג 2023-2022

2525300 ״יהל״ מושב עמקה ד.נ. אשרת 054-8995759 ,04-9563188/9 :' טל b_yahel@zahav.net.il

www.vatik.org.il : האתר כתובת

חפשו אותנו בפייסבוק!

עמותת הוותיק – מטה אשר

Made with FlippingBook flipbook maker