עמותת הוותיק גליל מערבי - חוברת מידע - תשפ"ג 2022-2023

יום שלישי

10:45 - 9:30 שיעור ראשון

עמ'

המרצה/המורה

שם הקורס

המנהיגים הגדולים של התנ"ך חדש! חדש! מוזיקה חובקת עולם

34

ד"ר סיגלית אור

34

חגית רוזמרין

34

גילה חמל

החיים כחידה וכסיפור בלשי

גבולות ארץ ישראל וירושלים: המצוי והרצוי

35

ד"ר חגי ספר

35

דליה קטאי

פלדנקרייז

12:30 - 11:15 שיעור שני

עמ'

המרצה/המורה

שם הקורס

פסיפס צרפתי סמסטר א׳ חדש!

35

סבין יעקובוביץ'

גדולי המוזיקה הקלסית סמסטר ב׳ חדש! חדש! היו זמנים בהוליווד

36

ד״ר מוטי אדלר

36

ציפי נווה

"שעת קשר"- מסע בסוגיות הקשר חדש! הבין דורי

36

ד״ר נעמי שמואל

חדש! נפלאות התנועה

37

דליה קיטאי

12:30 - 9:30 שיעור כפול

עמ'

המרצה/המורה

שם הקורס

37

ריטה כץ

סדנת ציור

23

Made with FlippingBook flipbook maker